جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  13/12/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > نقد و ادبيات

به خاطر عشق
گروه: نقد و ادبيات
نویسنده: وانداوا سيلو سكايا
منبع: مهرگان مهرداد

كتاب از دريچه عشق تمام فضائل و رذايل، روشنايي ها و تاريكي ها، بيم ها و اميدهاي موجود در جامعه بشري را همچون آينه اي نمايش مي دهد و به خوبي اين مطلب را كه عشق و اميد يگانه محرك حيات بخش زندگي است، به تصوير مي كشد.

پرستار جواني به نام ماريا كه زخم هاي ناقص العضو را با دادن اميد درمان مي كند هنگامي كه پي به ناقص العضو شدن همسر خودش مي برد، دچار يأس و نااميدي مي شود!!! ولي درنهايت به واسطه برخورد با بيماران سابق خود و ديدن اميد و بردباري آنها و خانواده هايشان، اميد و خوشبيني از دست رفته خود را باز مي يابد و تصميم به بازسازي زندگي خود و همسرش مي گيرد.

داستان در فضاي نبردهاي روسيه و آلمان خلق شده و از فضاي جنگ به عنوان عامل ارتباط دهنده وقايع داستان استفاده شده است.

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837