جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  13/12/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > نقد و ادبيات

آس و پاس ها
گروه: نقد و ادبيات
نویسنده: جورج اورول
منبع: حسين مقدم

جورج اورول نويسنده شهير كتاب هاي «قلعه حيوانات» و «1984» فرزند يك كارمند جزء امپراتوري انگلستان، در مهمترين و غني ترين مستعمره اين كشور يعني هندوستان بوده است.
از همان دوران نوجواني ظلم و قساوتي كه هموطنانش بر عليه مردم محروم و فقير هند انجام مي دادند مورد نفرت او بود و روح لطيف او اين تبعيض ها و استثمارها را برنمي تابيد و همين مطلب سبب شد تا سرانجام از خانه و خانواده خود جدا شود و در كشور فرانسه و انگلستان به كار و زندگي در بين طبقات محروم و فقير بپردازد .
كتاب حاضر، درواقع خاطرات و تجربه ها و ديده ها و شنيده هاي شخصي وي است كه البته استعداد بالاي وي در نويسندگي و خلق تصاوير و صحنه هاي داستان به آن رنگ و جلاي بسيار جالبي داده است. فقر هم يك واقعيت است و هم يك فرهنگ كه از نوع لباس پوشيدن تا نحوه زندگي كردن و چگونگي تفكر را در بر مي گيرد. فقر چيزي بيش از گرسنگي و نداري است و كتاب حاضر به خوبي نشان مي دهد كه چه در پاريس يا لندن و بالطبع در هر نقطه ديگري از جهان اين فرهنگ، طرز زندگي خاصي را به افراد فقيد تحميل مي كند كه كاملاً به يكديگر شبيه هستند و اگر تفاوت هايي در آن ديده مي شود در جزئيات است نه اصول و همه جا فقر، همان چهره كريه و ناپسنده خود را به نمايش مي گذارد و البته دنيايي است بسيار مستتر و پوشيده كه شايد همين خصوصيت باعث شده تا جوامع بشري چهره كريه آن را تحمل كند (و درواقع نبيند) و بر عليه اين عرصه زشت و شنيع نشورند.

در جاي جاي ستور اين داستان و در قالب شخصيت هاي مختلف اعم از ظرفشوي ها، خانه به دوش ها، روسپي ها و... گوشه اي از خصوصيات اين دنياي مستتر به نمايش درآمده و حالات روحي و رواني و فلسفه و قوانين حاكم بر آن تحليل و شكافته شده است. از نكات جالب و زيباي به كار رفته در اين كتاب، تكنيك نويسنده در نمايش تضادهاي دروني نظام هاي سرمايه داري است و به خوبي بيان مي شود كه در پس اين دنياي به ظاهر مدرن و مرفه، دنياي ديگري هم وجود دارد كه به جاي ثروت و مكنت از رنج و سختي و حقارت تشكيل شده است.
اين تكنيك را به طور وضوح وقتي نويسنده شرايط كار در هتل و رستوران را شرح مي دهد به خوبي مي بينيم در يك سمت سالن غذاخوري بسيار مجلل، با تزئينات لوكس و ميزهاي تميز با روميزي هاي گرانقيمت و فقط 20 قدم آن طرف تر، آشپزخانه اي كثيف و تهوع آور با هوايي خفه و گرم و پادوها و آشپزهايي كه در هم مي لولند و به هم ناسزا مي گويند و از آن جالب تر و ظريف تر رفتار پيشخدمت ها (اين پل ارتباطي اين دو دنياي متضاد) است كه به خوبي تفاوت هاي اين دو جهان هم آغوش را (كه درواقع فرسنگ ها از هم فاصله دارند) نشان مي دهد.
رفتاري اشرافمنش و نجيبانه در مقابل مشتري و دشنام هاي ركيك و برخوردي خشن و عصبي در آشپزخانه، سلسله مراتب كاركنان رستوران و هتل به زيبايي هرچه تمامتر مي تواند مدلي براي طراحي مدل اصلي سلسله طبقاتي كل جامعه سرمايه داري باشد، جورج اورول ضمن تقسيم بندي كاركنان به درجات مختلف به خوبي تفاوت هاي آنها را كه شامل حقوق، مزاياي رفاهي و از همه مهمتر شخصيت اجتماعي مي شود، بيان مي كند و با زيبايي آن را به تصوير مي كشد.

معناي فقر، جنبه هاي مختلف آن (گرسنگي، تحقير و...) و تضاد آن با دنياي تجملي ثروتمندان هريك جزء به جزء تحليل شده و خواننده را از چند و چون آن آگاه مي كند. افراد آسيب ديده اجتماعي و طبقات محروم، چنانچه در داستان هم نشان داده شده از همه جوامع و ملت ها هستند و به راستي هم چنين است. فقر نژاد و مليت نمي شناسد بلكه هر جا بستر براي تولد آن فراهم باشد، به دنيا مي آيد و با اين زايش شوم هزاران معضل و مشكل را نيز با خود مي آفريند و از نو مي زايد.
فساد، فحشاء، دزدي، اعتياد و هزاران مشكل و معضل ديگر به همراه بيماري هاي لاعلاج روحي و رواني كه همگي به بهانه مختلف مانند خاطرات شخصيت هاي داستان، حوادث متن داستان و يا تحليل هاي شخص نويسنده، بيان شده و در بافت داستان به كامل كردن پروژه نويسنده (كه همانا فقر و معضلات همراه آن است) كمك كرده اند در لابه لاي اين حوادث، جورج اورول به بيان افكار و عقايد سوسياليستي خود مي پردازد و از ديد روشنفكري سوسياليست، نظام سرمايه داري را به نقد مي كشد والحق كه اين كار را با استادي هرچه تمامتر و از پاشنه آشيل نظام سرمايه داري (اختلاف طبقاتي، فقر و ملزمات و تبعيض هاي همراه آن) انجام مي دهد.
او همواره وجه روشنفكري (نقادي و تحليلگري) خود را حفظ مي كند و هرچند سوسياليستي مؤمن محسوب مي شود ولي اين مدعي دليل بر آن نيست كه از جنايات وتبعيض هاي نظام هاي كمونيستي چشم بپوشد يا درصدد توجيه آن برآيد. كمااينكه در قلعه حيوانات و 1984 با همين موشكافي و دقتي كه در اين كتاب از او ديده ايم به نقد و طرد نظام هاي كمونيستي مي پردازد.

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837