جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  07/12/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > نقد و ادبيات

چه كسي باور مي كند
گروه: نقد و ادبيات
نویسنده: روح انگيز شريفيان
منبع: مريم علوي

زن و شوهري مسافر در قطار رهسپار سفري هستند، سفري كه مبداء و مقصد آن معلوم نيست و زن در اين سفر دست به مرور خاطرات گذشته اش مي زند و در نتيجه كند و كاو گذشته به تحليل عميق روانشناسانه از زندگي مشترك و روابطش با همسر و تنها فرزندش دست مي يابد.

شرح داستان از ابتدا با نثري در هم آشفته و عدم رعايت تقدم و تاخر زماني در بازگويي خاطره ها ، خواننده را كاملا با حس گيجي آشفتگي زن راوي آشنا مي سازد ،ولي در اندك زماني به اين شيوه بازگويي خاطرات انس مي گيرد و در جريان اصلي داستان يعني حسرت زن براي زندگي و عشق از دست رفته حل مي شود. گذشته از شيوه نگارش اين رمان كه نوعي آشفتگي و اضطراب از بي ريشگي را در انسان تداعي مي كند و در بعضي موارد از حد معقول خود خارج شده و خواننده را دچار بي حظي و كسالت مي سازد اين زمان از دور نمايه اي خوب و منسجم بر خوردار است:

همان داستان هميشگي اين نسل سرگردان روي پلي بين گذشته و آينده، بين سنت و مدرنيت ، خسته از پيوستن به آينده و حل شده در خاطرات گذشته اي دور در سراسر حس نوستا لژيك موج مي زند خانه هايي بهم پيوسته كه كودكان در هر يك مأ وايي داشتند، خاطرات مادر بزرگ ، بوي عيد، شوق سفري از پيش وعده داده شده به بهاي بچه خوب بودن و عشقهايي از سر انس و الفت به كودكي از ده آمده و... هر چه كه اصلي داستان به نوعي كليشه محسوب مي شود اما نويسنده با قدرت در شخصيت پردازي و تحليل روانكاوانه كارا كتر ها و ارائه نوع جديدي از ياس و سر خوردگي حاصل از دوري از وطن توانسته اين سوژه را به رماني گيرا و جذاب تبديل كند كه خواندن آن خالي از لطف نيست:

در واقع خاطرات زن در محيط قطار واگويه مي شود چرا كه قطار مانند زندگي در گذر است و ايستگاههاي آن ، مقاطع مختلف زندگي و عمر آدمي است و اين كه سر نوشت انسان را وادار به ماندن در كداميك از اين ايستگا هها كند و خودش با اراده و قدرتي كه شايسته اوست مسير زندگي خويش را چگونه تغيير دهد، همان كليد طلايي گمشده زندگي بشر است و اين زن در پي يافتن اين كليد طلايي درا نزوايي خود خواسته، با گذر از ايستگاه شهرها و مراحل عمر ، روابط خود را با همسر و دختر ، با خانواده و دوستانش در خاطره دور مي كند و به بازشناسي تازه اي از روح عاشق و صبور خود مي رسد. باز انديشي روانشناسانه آوارگي و نياز پيوند يابي با ريشه ها، اسطوره عشق و وطن محور اصلي اين رمان است.

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837