جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  07/12/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > نقد و ادبيات

رويداد هاي شهر سنگي

گروه: نقد و ادبيات
نویسنده: اسماعيل كاداره
منبع: بابك كياني

اسماعيل كاداره نويسنده شهير آلبانيايي در شهرسنگي ، خوانندگانش را به آلباني دهه 1940 دعوت مي كند. كشوري سر سبز و فقير كه به اشغال نيروهاي فاشيست ايتاليايي درآمده است.

نويسنده دراين كتاب با زباني شورانگيزازخاطرات كودكي خويش سخن گفته است ودردوران جنگ جهاني دوم ، آنچه را كه بر زادگاهش گذشته است با نگاهي كود كانه و در عين حال كنجكاو و باريك بين نگريسته است اشغال آلباني توسط ارتش ايتاليا بهانه اي است براي پرداختن موضوع اصلي داستان، فرهنگ آلبانيايي و جامعه آلباني مگر نگفته اند كه هر دوستي و يا دشمني را در سختيها مي توان شناخت! در لحظات بحراني است كه انسانها نقاب و ماسكهاي خود را كنار مي زنند و دنياي دورني خودشان را به نمايش مي گذارند، ايثار و خود خواهي شجاعت و بزدلي تيزهوشي و كند ذهني و... هزاران خصوصيات ديگر ، ظريف تر از آن است كه در انسان( اين مخلوق پيچيده و اشرف خلايق) به راحتي تشخيص داده شود و براي نشان دادن درخشش و يا بازتاب سياهي خود نياز به محك هاي بسيار قوي دارد، اين سنگ محك نيز چيزي نيست جز لحظات سخت و طاقت فرسا!

حال كه براي شناخت دقيق انسانها و تميز دادن دوستي و دشمني به چنين سنگ محكي احتياج داريم ، جوامع بشري را كه متشكل از همين موجود دو پا هستند نيز بايد در همين آينه نگريست ، فرهنگ و روابط اجتماعيشان را شناخت و قوانين بر خواسته از اين دو درخت تناور را نقد كرد. اين هدف مستتر اسماعيل كاداره در داستان شهر سنگي است.

در وراي مرزهاي رويدادهاي روزانه ، كاداره ما را با خود به روزگار كودكيش مي برد، به درون خانه هاي آلبانيي ها، تا گوشه و كنارهاي اين خانه ها را به ما بنماياند و از آداب و رسوم ، باورها و خرافه ها و هجزاهاي فرهنگي و اجتماعي سرزمين خود سخن به ميان آورد و ما را در نهايت امر با ويژگيهاي سنتي آلباني آشنا كند. ويژگيهاي سنتي، كه براي پيشرفت در آينده بايد شنا خته شوند، نقد شوند تا فر هنگ نوين و مدرن آبانيايي در پي آن، پا به عرصه وجود بگذارد فرهنگي مدرن كه وام دار سنن آلبانيايي است ولي خرافه ها و قوانين اجتماعي خشك و دست و پاگير گذشته را به دور انداخته است .

قوانين برخاسته از اطلاعات مذهبي( كه كاداره در داستان چه كسي دورونتين را باز آورد آن را نقد كرده) تعصبات قومي ( مانند كينه و نفرت ميان آلبا نيايي هاي اهل مقدونيه و صربستان) ، سنن و قواعد خشك اخلاقي وويژگيهاي جامعه اي مرد سالارانه. در كنار شناخت و نقد قواعد محظ اجتماعي ، كاداره ميل به شكستن اين تا بوها و خطوط قرمزي كه توسط جامعه سنتي آلباني تعيين مي شود.

را در نسل جوان آلباني به نمايش مي گذارد. نسلي كه سعي در آزاد كردن خود از قيد فكري و فرهنگي دارد كه پدران و مادرانش به او تحميل مي كنند . نسلي كه براي آزادي دنياي دروني خود مي جنگد تا بتواند در آينده از حريم و دارايي بيروني خود دفاع كند زيرا انساني كه از درون ، در قيد و زنجير باشد، مدافع خوبي براي آزادي و انسانيت نخواهند بود! كنجكاوي شناخت و نقد اين قوانين محظ و خرافه هاي اجتماعي تنها راه نجات آلباني است، نه فقط آلباني بلكه هر كشور و ملتي كه براي زنده نگاه داشتن فرهنگش مبارزه مي كند. بدون اين شناخت سنن اجتماعي و فر هنگي و نقد پيوسته آن، ما همه در جمود فكري و عواقب مصيبت بارش ( تعصبات و اطلاعات هاي كو ر كورانه) باقي خواهيم ماند و در اين شهر سنگي زنداني خواهيم بود .

شهري نه در دنياي خارجي بلكه در درون ما و ساخته شده از جمود فكري- تعصبات قومي ، مذهبي و قوانين خشك فردي و اجتماعي ، شهري سنگي با همان سردي جمود و انسجام سنگ خارا با مردان و زناني در ظاهر آزاد و در باطن بنده، و زنداني اين شهر هاي سنگي ، انسانهايي محكوم به حبس ابد با اعمال شاقه .

شناخت و نقد اجزاء اين شهر سنگي تنها راه نفوذ به آن و تنها روزنه خروج به دنياي آفتابي بيروني است هر يك از ما بايد در شناخت شهر سنگي درونمان ( اين قلعه مخوف كه آشيانه ما ر و كژدم است) پيشقدم باشيم بر ديوار هاي آن كه هر گز نوري بر آن نتابيده ، در آن نفوذ كنيم و در نهايت ويرانش كنيم تا شهري نو براي خود بسازيم ، شهري ساخته شده از مصالح شهر قبلي اما در تركيب با مصالح جديد و با معماري نوين، براي زندگي نوين.

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837