جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  07/12/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > نقد و ادبيات

صبح آوريل
گروه: نقد و ادبيات
نویسنده: هوارد فاست
منبع: حسين مقدم

مطلب اين داستان از نخستين برخورد كوچ نشينان آمريكايي و سربازان انگليسي به عاريت گرفته شده و اصل اين واقعه نيز در تاريخ جنگ هاي رهايي بخش آمريكا ثبت شده است. كميته ها و انجمن هاي سري و نيمه سري كه در سراسر آمريكا به وجود آمده بودند و در برابر تجاوزات وستمگريهاي ارتش انگلستان به انواع مقاومت هاي مسالمت آميز سياسي- اقتصادي و فرهنگي دست مي زند، سرانجام تبديل به كانونهاي انقلاب مسلحانه و ارتش آزادي بخش شدند تا در طليعه نبرد به فرماندهي جرج واشنگتن راه را بر استقلال آمريكا هموار سازند.
جنگ هاي رهايي بخش آمريكا در پي گسست فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي جامعه آمريكا روي ميداد، گسستي كه اين انگليسيها و ايرلدي هاي سابق را از خصوصيات مشترك با سرزمين مادريشان جدا مي كرد و كوچ نشينان مهاجر را در قالب ملتي جديد مستقل سازمان دهي مي نمود، آمريكاي نوين در چنين شرايطي متولد شد.
در حالي كه امپراطوري بريتانيا دوران بحرانهاي شديد استعماري وسرمايه داري خاص خود را تجربه مي كرد در سرزمين بكر و غني آمريكاي شمالي و كانادا اولين پايه هاي نظام پيشرفته سرمايه داري در حال شكل گرفتن بود و بنيان گذاران اين بنيان عظيم چاره اي نداشتند جز آنكه دوشادوش مبارزه با بحرانهاي اقتصادي و اجتماعي دوران گذار( از جامعه ساده كشاورزي به نظام مدرن سرمايه داري) براي تعريف هويت جديد و مستقل خود بر گسست هاي نام برده با فرهنگ انگليسي و ايرلندي تاكيد كنند. اين گسست فرهنگي كه از وراي آن هويت مستقل آمريكا متولد شد در چند عرصه مختلف روي داد:
1).مذهب و كليسا همانگونه كه جنبشي آزادي خواهانه ايرلند بر شكاف ميان كليساي كاتوليك رومي و كليسا ي پروتستان دامن زد، نبرد ميان اين دو كليسا در فضاي مبهم اجتماعي آمريكا نيز با شدت ادامه داشت گو اينكه پروتستانيم اخلاق گراي آمريكا تناسبي با قرائت متعادل ترپرتستانيسم انگليس نداشت و در حقيقت ميراث جنبش پيورتن ها( منزه طلبان) انگلستان بود كه پس از طرد در جامعه انگلستان به ابزاري براي تعريف هويت ديني متفاوت آمريكا ييان بدل شد. جامعه آمريكا در پي اين گسست مذهبي ، هنوز يكي از مذهبي ترين كشورهاي جهان است.
2). گسست فرهنگي، ساختار خانواده و روابط اجتماعي رو به دگرگون شدن نهاد و در حقيقت با سرعت ديوانه وار پيشرفت نظا م سرمايه داري و رسيدن به آستانه مدرنيسم، بحران مدرنيه با وسعت و فراگيري بسيار بيشتري دامنگير جامعه آمريكا شد، بخصوص كه به واسطه نوپا بودن جامعه آمريكا بنايان فكري سستي و اخلاقي لازم براي جلوگيري از بحران هاي اجتماعي ناشي از مدرنيسم را به همراه نداشت و اين بر فاصله گرفتن از فرهنگ انگليكن مي افزود. شايد به همين دليل سياستمداران و انديشمندان بزرگي درباره آمريكا گفته اند:
« امريكا در تاريخ بشر ، تنها كشوري است كه معجزه وار و مستقيما از مرحله توحش( قرون وسطي) به مرحله فساد و انحطاط وارد شده است( فضاي پست مدرنيستي) بدون آنكه از مرحله مياني يعني تمدن گذشته باشد( رنسانس و آغاز مدرنيسم)!!

3). گسست اقتصادي؛ در حالي كه سياست هاي اقتصادي دولت انگلستان ( به واسطه هوس محافظ كار استعماري آن) در سالهاي اوايل قرن بيستم همچنان به سمت تمركز گرايي و دولت حد اكثري تمايل داشت مقابله با انحصارات دولت انگلستان در امريكا و همراه با رنگين كماني از چندي عامل اساسي و مهم تفكر اقتصادي امريكا را به سوي ليبراليسم اقتصادي و بازار باز پيش برد و اين يكي از مهمترين و اصلي ترين تضاد ها ميان مهاجران كوچ نشين آمريكايي و انگليسيها را شكل داد تا امكان گسست كامل و اعلام استقلال آمريكا بيش از پيش تسريع شود. تنها نشانه اوليه كافي بود تا مبارزات سياسي و فرهنگي و اقتصادي آمريكاييان تبديل به انقلاب مسلحانه شود و مبارزان انديشمند ديروز براي احقاق حقوق و رسيدن به استقلال اسلحه به دست گيرد، نشانه اي كه در سحر گاه 18 آوريل 1775 نمايان شد.
ستون نظامي مركب از هزاران سرباز قرمز انگليسي براي درهم شكستن كميته هاي مسلح در شهرهاي كنكورد و لكزنيگتون به سوي روستائيان ساده انديش اما مصممي كه براي دفاع از خود در ميدان شهر جمع شده بودند آتش گشود اما غائله اين چنين به پايان نرسيد و يگان انگليسي در راه بازگشت از كنكورد گرفتار جنگ و گريز مبارزان انقلابي گشت و تلفات سنگيني داد. هوارد فاست اين واقعه تاريخي را در قالب داستان ريخته وبا دقت توصيف نموده تا اثري جذاب به دست داده باشد. داستان با سبكي ساده ، مردم پسند ،جذاب درعين حال و تكان دهنده نوشته شده است.
درداستان فاست با قهرماناني روبرو مي شويم كه در اوج قدرت و شهامت از ايراد و عيوب فراواني رنج مي برد، مانند تعصب- خشونت و تند خويي- خود شيفتگي و حتي پيروي از احساسات و عواطف به جاي منطق( مانند قضيه استفاده از آورد ذرت به جاي آرد گندم چون انگليسيها نان را با آرد گندم طبخ مي كردند !!) اينها سنگ محك هايي است كه فاست براي امتحان واقعي بودن شخصيت ها و قهرمانانش در اختيار ما قرار مي دهد. نكته آخري كه فاست در كتاب خود به ما گوشزد مي كند نقش توده مردم و سنگ بناي اتحاد و همدلي ميان آنان است.
هر جا كه اين سنگ بنا وجود داشته باشد توده مردم مي تواند نقشي عمده و سازنده را ايفا نمايد و در پي رهبراني آگاه و بزرگ، به پيروزيهاي شگرفت دست يابد.

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837