جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  30/06/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > نقد و ادبيات

نقره خواران
گروه: نقد و ادبيات
نویسنده: اميل پل آردمن
منبع: حسين مقدم

ماجرا از هتلي متروك در نواداي آريزونا آغاز شد ، هنگامي كه تعدادي از شناخته شده ترين سران شبكه هاي قاچاق قمار و فساد غرب آمريكا تصميم گرفتند تا براي فرار از ماليات و البته عمليات پولشويي و تبديل پولهاي كثيفشان به سرمايه هاي قانوني ، بانكي در سوئيس باز كنند .

جوفيوري ( طراح اين پروژه و يكي از مهمترين افراد اين جلسه سري ) براي فراهم شدن مقدمات كار پسرش و دو نفر از بهترين افرادش را( يك مزدور كارچاق كن و يك جعل كننده بسيار ماهر اسناد و اوراق بهادر ) به سوئيس مي فرستد . بانك سيسيل و آمريكا ( نام مضحكي كه اعضاي هيئت مديره آن به او داده بودند ) براي يافتن جاي پايي محكم تصميم گرفت تا در اولين قدم در يك پروژه بيع متقابل شركت كند . پروژه اي براي سرمايه گذاري در يك معدن باستاني نقره در ايران . درست در هنگامي كه توافقات طرف ايراني ( از اشراف اصيل ايراني ) و شركاي والامرتبه !! آمريكا ئيش به اجرا درآمد و با انتقال نقره به دبيو در حقيقت قاچاق آن قيمت نقره دچار تزلزل و بي ثباتي گشت ، پاي افراد بسيار مهمتر و شركت هاي قدرتمندي كه در عرصه اقتصادي اين فلز قيمتي فعاليت مي كردند به ماجرا باز شد و هريك از آنان به نوبه خود براي بدست آوردن آن معدن نقره باستاني و كنترل مجدد بازار نقره به ميدان آمدند و براي فشار آوردن به فيوري و شركايش آس هاي خود را رو كردند .

اميل پل آردمن در نقره خواران هرمي از مردان قدرتمند و تجار ثروتمند دنياي امروز را براي ما ترسيم مي كنند . قشري از جنايتكاران مهاجر ( اغلب با اصليتي ايتاليايي ) كه در عرصه وسيعي از فعاليت هاي غير قانوني فعاليت مي كنند وبراي پولشويي وفرارازماليات به دنبال راهكارهاي جديد مي گردند . فرزندانشان را به تحصيل در رشته هاي اقتصادي علوم سياسي ويا حقوق تشويق مي كنند و... در كنار آنها طبقه اي از مردان قدرتمند و شركت هاي غول آسا كه مراحل مربوط را سالها قبل پيموده اند و اكنون نه به عنوان جنايتكار و تبهكاران سرشناس بلكه در اوج عزت و افتخار! به فعاليت هاي اقتصادي و سياسي مشغولند و يا اشرافي از كشورهاي جهان سوم كه مانند هميشه تمايلاتي گريز از مركز و عدم طبيعت از حكومت مركزي را در اشكال مختلف از خود بروز مي دهند و با چنگ و دندان از املاك و قدرت مطلق اربابشان دفاع مي كنند .

تنها يك پروسه چند نسله و مدرن كافي است تا افراد دسته اول ( تبهكاران بزرگ و قدرتمند) تبديل به دسته دوم شوند ( مردان سرمايه دار ومتشخص امروز كه خيل وسيعي از مقامهاي اقتصادي و بانكي و يا سياسي را در چنگ خود دارند )! ما دراين نقطه به عمق نهاد اشرافيت پي مي بريم ، طبقه اي در حقيقت امر دون پايه كه با مشتي شجره نامه والبته در دست داشتن اهرمهاي قدرت اقتصادي وسياسي در سدد كسب مشروعيت وحفظ قدرت خود هستند ، مرداني جاه طلب ، قدرتمند و دورانديش كه از شم اقتصادي و سياسي بسيار قوي وقدرت مديريت بالا سود مي بند وهنگامي كه پاي منافعشان درميان باشد از هيچ عملي روي گردان نيستند .

در اين لحظات است كه ميتوان پي به حقيقت روحي و سوابق خانوادگي آنان برد !... نويسنده براي خلق داستان حاضرمجموعه وسيعي از اطلاعات متفاوت را گرد هم آورده است. آشنايي كامل با شبكه هاي فساد وآگاهي از نحوه فرار از ماليات اين افراد و يا موسسات وروشهاي مورد استفاده شان براي حل مشكلات وبرطرف كردن موانع ( تطميع وباج خواهي جاسوسي و...) ترسيم مبهمي از مردان قدرتمند امروز ( تبهكاران ديروز ) و رابطه اين افراد با سازمانهاي زيرزميني مانند بانك سيسيل وآمريكا وافراد حقوقي ( مانند جورج فيوري وشركايش كه در نهايت روزي به آنها خواهند پيوست و مردان متشخص شريف واشراف منشي خواهند شد !) گروهي از بانكداران محلي وبين المللي كه در عين زيركي و حيله گري مورد سوءاستفاده هر دو طرف قرار دارند ودرحقيقت مانند ابزاري در خدمت منافع دوطرف معامله ويا پوششي براي فعاليت هاي يغماگرانه و غيرقانوني آنان ، فعاليت مي كنند وبه اين معاملات وغارتگريها جنبه حقوقي وقانوني مي بخشند !

گزيده اي از نوشته هاي مستند تاريخ ايران باستان و طراحي كلي جامعه ايران در دهه 1350-1340 كه در پي توسعه ناموزون اقتصادي در برابر صنعت روزافزون پايه هاي اجتماعي فرهنگي و سياسي بيش از پيش دچار فقر و جهالت گشته ودر برابر اقليتي از خانواده هاي قدرتمند و معروف به هزار فاميل لشگري از توده مردم فقير ناآگاه و جاهل و البته بيسواد را به نمايش مي گذارد و... مجموعه وسيعي از اطلاعات اجتماعي فرهنگي وسياسي را شامل مي شودكه آردمن از آنها براي خلق شخصيت ها و شكل دادن به استخوان بندي داستانهايش استفاده كرده و به مجموعه اي موازي با اين استخوان بندي ( كه شامل اطلاعات وسيع و بسيار جالب توجه او از قوانين بازارهاي كالا و بازارهاي بورس قوانين اخلاقي مابين بانك ها موسسات مالي و اقتصادي و يا دست اندازيهاي دولت هاي قدرتمندي چون ايالات متحده آمريكا مي شود ).

اين استخوان بندي را تكميل كرده و درواقع امر از اين مجموعه اطلاعات اقتصادي براي روبناي ساختار داستان سود برده است ، مثلا روابط شخصيت هاي داستان را در قالب منافع اقتصاديشان تشريح كرده و براي تفسير كنش متقابل ميان افرادي چون رابين كوك ( تاجر با نفوذ نقره ) و دولت ايالات متحده ( كه سالها به كمك ذخيره نقره و مجموعه اي از اهرمهاي اقتصادي سياسي قيمت نقره را ثابت نگاه مي داشت ) از چگونگي مكانيزم هاي بازار بورس شمش طلا و نقره سخن گفته است و يا با توجه به موقعيت هاي مختلف بازارهاي اقتصادي كه به واسطه دست اندازي و تقلب دولتهاي قدرتمند و يا با افراد و شركت هاي با نفوذ كه بر پيچيدگيهاي مكانيزم هاي اقتصادي مي افزايند و با دامن زدن به ريسك پذيري پروژه هاي اين چنيني ، قدرت تصميم گيري و ضريب هوشي بازيگران داستان را به محك آزمايش مي گذارند ، نمايي كلي از شخصيت هاي قهرمان داستان را به ما عرضه مي كند ودر اين نگاه كلي ما هر يك ازخصوصيات مورد نياز براي اين بازي بزرگ را در يكي از شخصيت هاي آن خواهيم يافت .

آلبرت فيوري بسيار دقيق و آشنا به علم روز ، ماتيو اسمايت جاه طلب و شجاع و ماروين ماهر وخونسرد هستند ويا جورج فورمن رئيس بانكي كه در اين ميان مورد سوءاستفاده قرار ميگيرد و در عين زيركي واحتياط ( كه مشخصه همه بانكداران است ) نه از اطلاعات كافي برخوردار است ونه از قدرت تجزيه وتحليل بالايي سود مي برد و به همين دليل يكي از بازندگان اين مبارزه پشت پرده است .

نقره خواران با چنين استخوان بندي و روبناي قدرتمندي ، يك سند كامل براي تحليل طبقه قدرتمند دنياي مدرن امروزي است ، دنيايي كه چند قدرت تبهكاران ودزدان ديروزي در مردان متشخص و با نفوذ امروزي و اشرافيت توخالي و تقلبي آن دست وپا مي زند و براي نجات از خفه شدن تقلا مي كند ، با تلاشي مذبوحانه و بي سرانجام ! و در پايان بايد به يكي از مهمترين و زيباترين نكات داستان اشاره كرد وآن مجموعه اي ظريف از دنياي دروني آدمها وروابطشان در فراي ديوار منافع مادي و اقتصادي است كه توسط نويسنده با مهارت در ميان فاكتورهاي اصلي داستان و در لابلاي روند رو به جلوي آن تعبيه شده است .

بله حتي در دنياي تبهكاران و اشراف منشان تقلبي هم ضعف ها و قدرت هاي روح انسان به دور از سيطره وسوسه هاي قدرت و ثروت ، به حيات خود ادامه مي دهند و فلسفه« يين ويينگ » خاور دور را براي هزارمين بار به اثبات مي رسانند ، روح انسان نيازهاي بسيارظريف تر و پيچيده تري دارد كه با مجموعه اي از موقعيت هاي اقتصادي به آرامش مي رسد ، اين من واقعي در پي آرامشهاي عميق تر ومعنوي تر است وهنگامي كه به اين مهم دست نمي يابد دنياي اطراف ما رنگ سياه وخاكستري به خودش مي گيرد ولواينكه در اوج قدرت وثروت وافتخار قرار داشته باشيم .

در نقره خواران بسياري از حركات و تصميم گيريهاي شخصيت هاي داستان نه براساس منافع سياسي واقتصادي بلكه از همين بعد معنوي قابل تفسير و توجيح است . بارها در كتاب مقدس با اين جمله مواجه شده ايم كه : خداوند ، تمام جهان را خلق كرد و بشر را اشرف مخلوقات قرار داد واين اشرف مخلوقات ميتواند و بايد پيچيده ترين مخلوقات باشد ، ما با ابعادي از اين پيچ وتاب هاي ظريف ودنياي درون او و دنياي خارجي كه او براي خودش ساخته در اين كتاب آشنا مي شويم ، نمايي از بشر امروز ، آنچه كه هست و آنچه كه بايد باشد .

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837