جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  07/12/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > نقد و ادبيات

حقوق جهان در ايران باستان
گروه: نقد و ادبيات
نویسنده: فريدون جنيدي
منبع: روابط عمومي بنياد نيشابور

ماندگاري شگفتي انگيز ايران و فرهنگ شكوهمند و ديرپاي آن ،

ماندگاري شگفتي انگيز ايران و فرهنگ شكوهمند و ديرپاي آن ،در بسياري از انديشمندان ايران و جهان اين پرسش را برانگيخته است كه راز اين ديرپايي و استواري در چيست و كدام نيرو نياكان ما را درميانه جهان براي هزاره ها استوار نگاه مي داشت و انديشه و فرهنگ آنان را بر جهان روان مي كرد !
نويسنده اين دفتر با پژوهشي ژرف در درياي كرانه ناپيداي انديشه هاي ايراني و بررسي نوشته هاي ايران باستان خواننده را به پيشينه اي بس دور و شگفتي آور و در زمينه داد ( حقوق ) رهنمون مي شود كه به پديده اي بس بزرگتر از « حقوق بشر » مي رسيم كه همانا « حقوق جهان » بوده باشد
. رهاورد ديگر اين پژوهش بررسي گسترش فرهنگ ايراني در جهان و نشان گذاري آن بر زندگي جهانيان است . كوتاه سخن آنكه اين دفتر درفش درخشاني است براي ايرانيان در گفت و گوي فرهنگ ها .

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837