جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  20/04/1399
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > نقد و ادبيات

اعصار تاريك؛ نابودي تمدن باشكوه يونان و روم؛ يورش بي‌امان بربريت
گروه: نقد و ادبيات

گفتيم كه تمدن در اعصار تاريك به‌طور كامل نابود نشد. ولي چه مقدار از آن باقي ماند؟ چه چيزهايي آن را حفظ كرد؟

بيش از هر چيزي زبان‌هاي يوناني و رومي از آن نظام شكوهمند بر جاي مانند هرچند يك سرنوشتي سخت متفاوت يافتند. زبان يوناني در تمام مناطق درياي مديترانه گسترده بود و حتي در مصر، فلسطين و ديگر كشورهاي شرق نزديك كه خود داراي زبان بودند! به همين دليل است كه عهد جديد به يوناني نوشته شده است. در مقابل در اغلب مناطق ايتاليا، اروپاي غربي و شمال آفريقا در زير سايه سنگين سواره نظام عقاب نشان امپراطوري روم، زبان لاتين با محو كردن زبان‌هاي ملل مغلوب (مانند كارتاژي) مسير خود را هموار كرده بود هرچند مردم امپراطوري روم دو زبانه بودند و رومي و يوناني را مورد استفاده قرار مي‌دادند.
نرمش زبان يوناني سبب شد تا مردم روم خود آن را به عنوان زباني اجتماعي و روشنفكري بپذيرند گواينكه طبقه نخبه روم مباحث فلسفي و كارهاي ادبي و حتي گفت‌وگوي روزمره خود را به يوناني انجام مي‌دادند و يا ماركوس اولريوس (تزار روم) خاطرات و تفكرات باطني خود را به يوناني مي‌نوشت (همان نقش مشابه را زبان فرانسوي در خانواده‌هاي اشرافي آلمان و درباره تزار روسيه در قرن 19 ايفا مي‌كرد) ولي در قرن چهاردهم ميلادي جريان‌هاي زبان و فرهنگ كه مادران و پدران فرهنگ يوناني ـ رومي بودند به دليل تجزيه امپراطوري روم (روم شرقي و روم غربي) از يكديگر فاصله گرفتند. اين جدايي با سقوط دولت روم غربي و سوزاندن ميلان توسط قبايل وحشي شمال اروپا و جدايي كليساي كاتوليك روم غربي از كليساي ارتودوكس روم شرقي اين جدايي و شكاف بحران شدت بيشتري گرفت و ساختارهاي فرهنگي رومي و يوناني بيش از پيش از يكديگر جدا شدند.
مشركان اروپاي غربي به واسطه نفوذ كليساي كاتوليك روم به دين كاتوليك درآمدند حال آنكه امپراطوري روسيه را كليساي ارتودوكس قسطنطنيه تحت نفوذ خود درآورد و همين امر سبب شد تا با وجود قرابت شديد زبان‌هاي روسي و لهستاني، لهستان از خط رومي استفاده كند (به دليل قدرت كليساي كاتوليك روم) و روسيه از خط يوناني رايج در كليساي ارتودوكس سود ببرد و اين چنين قيصر در غرب نام سزار ناميده مي‌شود و در شرق تزار!! زبان يوناني تا قبل از غارت قسطنطنيه توسط تركان عثماني و حتي تا مدتي پس از آن زبان رايج در روم شرقي بود ولي فرهنگ يوناني در اعصار تاريك از فرهنگ اروپا گسسته شد و صدها سال بعد به تمدن اروپايي بازگشت و اين بازگشتي به موقع بود چرا كه توانست از ضربات خردكننده جاهليت تركان عثماني جان سالم بدر برد.

در مقابل زبان لاتين سرنوشتي متفاوت و پيچيده‌تر داشت چرا كه به دو طريق به حيات خود ادامه داد:

1) از طريق هفت زبان و لهجه مانند اسپانيايي، پرتغالي و... و يا سارديليايي و رمانش. از طريق همين ملت‌هاي لاتيني زبان بود كه بخش اعظم فرهنگ كلاسيك به اروپاي غربي و آمريكا منتقل شد.
2) حمايت همه‌جانبه كليساي كاتوليك روم نيز سبب حفظ اين زبان شد. كتاب مقدس با تأكيد كليساي روم به اين مطلب كه بايد مفهوم مردم لاتين زبان باشد به لاتيني ساده ترجمه شد. واليان كليسا بارها متذكر شدند كه به زيبايي و كلاسيك بودن زبان و يا دستور زبان (نقاط قوت زبان يوناني) توجهي ندارند.
چنانكه پاپ گريگوري اول وظيفه زبان را در ايجاد توانايي در مردم براي خواندن انجيل و مواعظ آن مي‌دانست و نه چيز ديگر!! با هجوم بربرها كه سبب تجزيه ايالات امپراطوري شد، زبان لاتين هم دچار انشقاق شد و در جهات مختلف رشد كرد و از لاتيني ساده كتاب مقدس و كليسا فاصله گرفت تا سرانجام به شكل هفت زبان و لهجه در آمد .

در اين هنگام بود كه كليسا در بر سر يك دوراهي سرنوشت‌ساز قرار گرفت:

1) آيا بايد كتاب مقدس را با همان زبان لاتين ساده كه اينك به زباني مرده و فراموش شده تبديل شده بود آموزش دهد .
2) يا بايد دست به ترجمه كتاب مقدس زده و آن را به زبان‌هاي زنده ترجمه كند. كليساي روم براي حفظ وحدت شق اول را برگزيد و در اينجا بود كه تعاليم كليسا تخصصي گشت و مردم عادي از مطالعه شخصي انجيل مقدس محروم شدند و همين راه را براي قدرت يافتن كليسا به دست بردن در متن مقدس و استفاده ابزاري از تفاسير انجيل باز كرد.
هرچند دخالت كليسا براي حفظ زبان لاتين (ساده) اين زبان را زنده نگاه داشت ولي به دو دليل سبب مجروح شدن فرهنگ رومي را فراهم ساخت:

1) به دليل تخصصي شدن زبان لاتين و تمركز آن در دست كليسا، آثار الحادي (كه درعين‌حال بسيار قوي و عميق بودند) نابود شدند.
2) تلاش بي‌وقفه طلاب ديني براي حفظ زبان لاتين سبب شده بود تا آنها به آثاري توجه بيشتري مبذول دارند كه به عصر و زمانه آنها نزديك‌تر بود.
هرچند آنها به نسبت ما كه در فضاي بالا و دور از اين قلل رفيع فرهنگي قرار داريم، به اين گنجينه‌هاي گرانبها بيشتر دسترسي داشتند ولي در فاصله‌اي نه چندان دور از آنها قله‌هايي بس رفيع‌تر وجود داشت كه به دليل عدم توجه طلاب ديني در ابهام و مه بسر مي‌برد.

قسمت قبل   قسمت بعد
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
77605503
77635308