جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  15/04/1399
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > نقد و ادبيات

اسرار
گروه: نقد و ادبيات
نویسنده: كنوت هامسون
منبع: مريم علوي

در سحرگاه يكي از روزهاي پاييزي، هنگامي كشتي بخار در اسكله يك شهر كوچك بندري پهلو گرفته است يوهان ناگل كه مردي جوان و ناشناس است پا به بندرگاه مي گذارد و راه هتل بزرگ شهر را در پيش مي گيرد. او خود را جواني از اهالي پايتخت (نروژ) معرفي مي كند كه در آمريكا مشغول تحصيل در رشته مهندسي كشاورزي بوده و تازه به وطنش مراجعه كرده است.

روز ورود او به بندر همراه با دو حادثه است يكي نامزدي ليدي كيلاند (دختر زيباي كشيش شهر كه داراي خواستگاران زيادي بوده) و مرگ يك راهب جوان به نام كارلسن كه گفته مي شد با ليدي كيلاند، سر و سري داشته است.

تمام شخصيت هاي داستان در قالب كاراكترهاي روانشناسي، ساخته و پرداخته شده اند كمااينكه ناگل قهرمان داستان نيز درواقع بازتاب شخصيت جنجالي و ناآرام نويسنده رمان (كنوت هامسون) است و سير داستان چيزي جز بيان فلسفه هاي مسلط در سال 1900 تا 1920 و نقدشان و بررسي روانشناسي آدم ها نيست كه در لفافه بحث هاي افراد و شخصيت هاي داستان و عكس العمل هاي آنها نمود پيدا مي كند. برخورد فلسفه هاي كلاسيك با فلسفه هاي مدرن تمدن غرب- نقد ليبرال دموكراسي و ارزش هاي جامعه بورژوا تضاد فكري و تلاطم روحي در انسان هاي پس از انقلاب صنعتي و... در اين رمان با ظرافت به تصوير كشيده شده است.

ناگل ازجمله همين انسان هاست كه در تقابل با انقلاب صنعتي و هجوم متفكران عصر روشنگري به مذهب و متافيزيك و تحولات اجتماعي برخواسته از آن، سعي در بازيابي افكار و ايجاد تعادل ميان جنبه هاي مختلف تفكر خود را دارد ولي از انجام آن عاجز است و به همين دليل دچار افسردگي ها و ذوق زدگي هاي پي در پي و بلا دليل مي شود و هر لحظه بيشتر در عدم ثبات روحي و معضلات آن غرق مي شود، هرچند كه استعدادي شگرف دارد و ديدي متفاوت و وسيعتر از آدم هاي اطرافش.

در پي همين معضلات روحي، تفكر و ارزيابي خواننده در مورد ناگل به طور مرتب زير سؤال مي رود، ويران مي شود و از نو ساخته مي شود. داستان رمان به سبك رمان هاي پست مدرن نوشته شده كه تازه 50 سال پس از آن به عرصه ظهور مي رسد. داستاني كه با نمايش پيچيدگي هاي انسان و جامعه، قبل از متفكران پست مدرن سعي در نشان دادن ضعف ها و محدوديت هاي عقل خود بنياد دارد و بالطبع انسان را وا مي دارد تا در توانايي عقل شك و ترديد روا دارند و ضميمه تعادل عقل و متافيزيك را فراهم آورند.

انساني كه در تهاجم هزاران گزاره و در تقابل با شخصيت هاي پيچيده انساني و تعامل با جامعه فوق مدرن امروزي بخواهد فقط به عقل ابزاري اقتدا كند در طوفان شك و ترديد و ابهام غرق خواهد شد و درنهايت سرگرداني ميان زواياي مختلف حيات و گرفتاري در چنگ بحران هاي روحي و رواني و تنش هاي عصبي راهي جز قهرمان داستان (ناگل) در پيش نخواهد داشت.

ناگل از ديدي ديگر نيز قابل تحصين است چرا كه با اقدام به خودكشي، هم خود را از شر اين طوفان هاي رعب آور شك و ترديد رها مي سازد و هم اطرافيان خود را از شر چنين آدم عجيب و پيش بيني ناپذيري آسوده. برخلاف بسياري از انسان هاي عصر روشنگري و دنياي مدرن كه هزاران انسان را بر سر دستيابي به آرامش دروني و افكار ماليخوليايي خود قرباني كردند. داستان، سنتزي از علوم روانشناسي و فلسفه و جامعه شناسي است.

انسان ها در مقام خود (روانشناسي) انسان ها در كنار يكديگر و نحوه معاشرت و تأثير آنها بر همديگر (جامعه شناسي) و برخورد افكار فلسفي متفاوت در غالب بحث هاي شخصيت هاي داستان و يا تحليل اين شخصيت ها توسط نويسنده (فلسفه - رواشناسي).

   
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
77605503
77635308