جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  05/11/1399
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > جان كلام

بهار آمد
گروه: جان كلام
نویسنده: حسين مقدم

نوروزتان مبارك

باد آمد ؛ ابرهاي تيره برد
آسمان از دور آبي گشته است
گويي از اين سرزمين دير پا
غول سرما و زمستان رفته است

دشت هامان پر شقايق گشت باز
بار ديگر عشق سبزي آفريد
مادر پير طبيعت با وقار
سرمه بر چشمان زيبايش كشيد

اين درختان برهنه ؛ با بهار
جامه هاي سبز و نو خواهند داشت
ما به اجبار بهار يا ميل خود
بر زمين گلهاي مهر خواهيم كاشت

دختر زيبا و پر مهر بهار
چارقد سبزي به موها بسته است
چشمهايش پر ز نور و روشني
كس نميداند كه قلبش خسته است

باز نوروز آمد و كين رخت بست
يادگار مردم ايران زمين
تا طبيعت هست و عيد و سال نو
پايدار است خلقت اين سرزمين

چشم بدخواهان ز ايران دور باد
هم دروغ و قحطي و نيرنگ و جنگ
يادگار كوروش هخامنش
دور باد از ملك ايران دژم و ننگ

   
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837