جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  11/12/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > ضرب المثل

تب كرد و مرد
گروه: ضرب المثل

پسري پدرش مرد. پسر در مرگ پدر به سوگواري نشست. روزهاي اول هركس مي‌رسيد و از سبب مرگ پدرش مي‌پرسيد. پسر از ابتداي بيماري پدر تا آخرش را با آب و تاب تعريف مي‌كرد كه ناچار اگر صبح بود دنباله تعريف به ظهر مي‌رسيد كه مجبور مي‌شد ناهار بدهد و اگر بعدازظهر بود كه دنباله صحبت به شب مي‌‌كشيد و باز هم مجبور مي‌شد شام بدهد. رندان كه اين خبر را شنيدند هر روز يك عده قبل از ظهر و يك عده بعدازظهر براي تسليت به خانه پسر مي‌رفتند و از او سبب مرگ پدرش را مي‌پرسيدند. پسر هم طبق معمول علت مرگ پدرش را با آب و تاب تعريف مي‌كرد و رندان را شام و ناهار مي‌داد. بالاخره پسر متوجه شد كه طول و تفصيل دادن مرگ پدر خرج برمي‌دارد و از آن به بعد هركس مي‌رسيد و مي‌پرسيد. مي‌گفت: «خدا بيامرز تب كرد و مرد».

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837