جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  03/07/1401
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > ضرب المثل

سنگ كسي را به سينه زدن
گروه: ضرب المثل

اين عبارت كه به صورت ضر ب المثل در آمده و عارف و عامي به آن استناد و تمثيل مي كنند در مورد حمايت و جانبداري از كسي يا جمعيتي به كار مي رود، في المثل گفته مي شود:« از كثرت پاكدلي و عطوفت سنگ هر ضعيفي را به سينه مي زند و از هر ناتواني هواداري مي كند»

يا به شكل ديگر:« چرا اين همه سنگ فلاني را به سينه مي زني؟» كه در هر دو صورت مبين حمايت و غمخواري و جانبداري است كه از طرف شخصي نسبت به شخص يا افراد و جمعيت هاي ديگر ابراز مي شود.

اين سنگ كه در عبارت بالا مورد بحث است سنگ زور خانه است كه بازوان سطبر و نيرومند مي خواهد تا آن را چندين بار بالا بكشد و پايين بياورد بدون آنكه ته سنگ با زمين تماس پيدا كند.

در قرون گذشته هر دسته از پهلوانان سنگ مخصوصي در زور خانه داشته اند و اگر پهلواني سنگ ديگري را به سينه مي زد . بالاي سينه مي كشيد احتمال داشت كه آن سنگ بر اثر بد دست بودن و بد قلقي كردن و ثقل و سنگيني فوق العاده به روي سينه آن پهلوان مغرور و كم تجربه سقوط كند و موجب جرح و صدمه و نا راحتي گردد لذا آن پهلوان را عقلاي قوم از اينكار منع و موعظه مي كردند كه از باب احتياط سنگ ديگري را به سينه نزند يعني با سنگ نا شناخته و زياد تر از قدرت و زورمندي خود تمرين نكند و حدود و ثغور پهلواني را ملحوظ و محفوظ دارد تا احيانا موجب خسران و انفعال نگردد.

اين عبارت رفته رفته از گود زور خانه به كوي و برزن و خانه و كاشانه سرايت كرده درميان عامه و به صورت ضرب المثل در آمد با اين تفاوت كه اصل قضيه مبتني بر غرور و خود خواهي ولي در معني و مفهوم مجازي مبين حمايت و غمخواري و جانبداري است.

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837