جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  05/02/1398
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > ضرب المثل

عهد بوق
گروه: ضرب المثل

اين مثل از جهت معاني مجازي و مفاهيم استعاره اي با مثل عهد دقيانوس ترادف دارد و هر گاه بخواهند در قدمت و كهنگي و فرسودگي چيزي مبالغه كنند در لفافه هزل و طنز آن را به عهد بوق منتسب مي كنند.

بوق آلت ناي مانندي است كه به قول علامه دهخدا:« در حمام ها و آسياها و هنگامه ها نوازنده و آواز مهيب و مكروهي از آن بر آيد.» نوع قديمي بوق از شاخ بود كه بر اثر مرور زمان مدارجي را طي كرد و بعد آن را از استخوان و فلز ساختند امروزه انواع و اقسام بوق شاخي و استخواني و فلزي پيدا مي شود كه سابقا از آن در موارد مختلف استفاده مي كردند و در حال حاضر نيز بخصوص در روستاها خالي از فايده و استعمال نيست.

حمامي ها هر به چند بار ناگزير بودند آب خزينه را خالي كنند، سپس خزينه را با وسايل موجود بشويند،سياهي ها و كثافات و موهاي لزج را از آن بزدايند و خزينه را با آب تميز و پاكيزه پر كنند.

پيداست تخليه آب و تنظيف خزينه و گرم كردن آب تازه خزينه كه از راه گلخن حمام انجام مي شد مستلزم چند روز صرف وقت بود تا به صورت اوليه در آيد و مورد استفاده بهره برداري قرار گيرد. چون روز موعود فرا مي رسيد و حمام مورد بحث براي پذيرفتن مشتري آماده مي گرديد حمامي در نيمه هاي شب، بخصوص هنگام سحر به پشت حمام مي رفت و در بوق كذايي مي دميد و خفتگان را براي انجام غسل و نظافت دعوت مي كرد.

امروزه كه تلگراف و تلفن با سيم و بي سيم و اينترنت و ... اختراع شده است ديگر به بوق زدن در شاه راهاي كشور احتياج نيست. در جنگها و محاربات كنوني هم انفجارهاي وحشتناك ناشي از بمبهاي خانمان بر انداز اتم و ناپالم و كبالت و هيدروژن و جز اينها ديگر مجال تامل نمي دهد تا محتاج بوق زدن باشند. آسياها تبديل به كارخانجات گندم كوبي شد.

حمامها بر اثر تصفيه و لوله كشي آب و بسته شدن خزينه ها هميشه و در همه حال آماده پذيرايي است. مرگ و مير را هم از طريق راديو و آگهي در جرايد اعلام مي دارند. همچنين براي جشن و عروسي به قدري وسايل عيش و طرب فراهم آمد كه بوق نقشي ندارد، ولي در ازمنه و اعصار گذشته بوق تا آن اندازه قرب و منزلت داشت كه تقريبا كليه شئون زندگي مردم را در بر مي گرفت.

   
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان

پیگیری و سفارش تلفنی
88398811
88318734