جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  11/03/1399
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > ضرب المثل

شانس خركي
گروه: ضرب المثل

اصطلاح بالا مترادف نقش آوردن و كنايه از بخت و اقبال غير متقربه است كه بر حسب تصادف و بدون انتظار قبلي روي كند. و محروميتها و ناكاميهاي گذشته را جبران نمايد با اين تفاوت كه اصطلاح شانس آوردن به صورت جدي ولي عبارت مثلي نقش خركي در لباس شوخي و يا به منظور اهانت و تحقير گفته مي شود.

اگر هر سه قاپ به شكل خر يعني سه خر بنشينيد اين هم بزرگترين نقش است كه كمتر اتفاق مي افتد و قاپ باز مانند سه اسب سه برابر مبلغ شرط بندي را كه اصطلاحا بر دكلان هم مي گويند از حريفانش خواهد برد. اصطلاح نقش خركي از بازي سه قاپ و نقش خر در بازي ريشه گرفته و به همين صورت در ميان عوام الناس ضرب المثل شده بود ولي در عصر حاضر كه بازار زبان و ادب پارسي عرصه تاخت و تاز لغات خارجي قرار گرفته واژه لاتيني شانس جاي واژه فارسي و معرب نقش را گرفته بالنتيجه اصطلاح نقش خركي تغيير شكل داده صورت ضربالمثل يافته است و در موارد مشابه مورد استناد و تمثيل عوام الناس قرار مي گيرد.

   
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
77605503
77635308