جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  09/03/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > ضرب المثل

شغال مرگي
گروه: ضرب المثل

اين مثل به صورت شغال مردگي و خود را به شغال مردگي زدن هم اصطلاح مي شود كنايه از افرادي است كه ظاهرا خود را كوچك و مظلوم وانمود مي كنند ولي در باطن آن چنان نيستند.

ضرب المثل شغال مرگي از آنجا ناشي شده است كه گاهگاهي روستاييان از اذيت و آزار شغال كه به مرغان و پرندگان اهلي حمله مي كند به ستوه مي آيند و در سر راهش تله مي گذارند تا در تله مي افتد و روستائيان به قصد كشت او را مي زنند. شغال بر اثر ضرب و شتم و هلهله و غوغاي روستاييان چنان وحشت و هراسي بر او مستولي مي شود كه اعصابش از كار مي افتد و حالت اغما و بي هوشي به او دست مي دهد . روستائيان به گمان آنكه شغال مرده است دمش را مي گيرند كشان كشانه به خارج از روستا مي برند و در خندقي كه غالبا در اطراف مزارع و كشتزارها حفر شده است مي اندازند.

پس از دير زماني اعصاب شغال تسكين پيدا مي كند و چشمانش را باز مي كند و چون كسي را در پيرامونش نمي بيند از خندق خارج مي شود و فرار مي كند. اين حالت اغما و بي هوشي كه بر اثر ضعف و سستي اعصاب به شغال دست مي دهد در عرف و اصطلاح عامه به شغال مرگي يا شغال مردگي تعبير شده است.

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837