جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  03/03/1403
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > ضرب المثل

با سلام و صلوات
گروه: ضرب المثل

با سلام و صلوات وارد شدن يا وارد كردن كنايه از تجليل و بزرگداشتي است كه هنگام ورود شخصيتي ممتاز به مجلس يا شهر و جمعيتي نسبت به آن شخصيت به عمل مي آيد. في المثل مي گويند:« فلاني را با سلام و صلوات وارد كردند» يا به اصطلاح ديگر: از فلاني با سلام و صلوات استقبال به عمل آمد.

اما ريشه تاريخي اين مثل: اخلاق و عادات و سنن جوامع بشري در احترام به يكديگر از قديميترين ايام تاريخي هميشه متفاوت بوده است و هم اكنون نيز اين احترام متقابل در ميان ملل و اقوام جهان به صور و اشكال مختلفه تجلي مي كند. بعضيها در موقع بر خورد و ملاقات با يكديگر درود و سلام مي گويند. برخي ضمن درود گفتن با يكديگر دست مي دهند كه در حال حاضر اين سنت و رويه در همه جا و تقريبا تمام كشورهاي جهان معمول و متداول است. هنديها كف دستها را به هم مي چسبانند و آنها را محاذي صورت نگاه مي دارند. ژا پنيها خم مي شوند و تعظيم مي كنند . بعضي اقوام در خاور دور بيني ها را بهم مي مالند... و قس علي هذا.

در ايران قديم بر طبق نوشته هاي مورخين يوناني احترام به يكديگر با وضع حاضر تفاوت فاحشي داشت. هرودوت درباره اخلاق و عادات ايرانيان قديم مي گويد:« وقتي در كوچه ها به يكديگر مي رسند از كردار آنها مي توان دانست كه طرفين مساوي اند يا نه، زيرا درود با حرف به عمل نمي ايد بل آنها يكديگر را مي بوسند، و هر گاه طرفي از طرف ديگر خيلي پست تر باشد به زانو در آمده پاي طرف ديگر را مي بوسد.»

محقق معاصر آقاي علينقلي بهروزي ضمن نامه محبت آميزي راجع به ريشه تاريخي سلام و صلوات نظر و عقيده ديگري اظهار داشته اند كه عينا درج مي گردد:

«... از قرنها پيش هر گاه كسي به مكه و يا يكي از اعتاب مقدسه مشرف ,مي شد- و اين توفيق عظيمي بود- وقتي كه به شهر خودش برمي گشت بيرون شهر اقامت مي كرد ويا قبلا به خانوا ده خود روز ورود خويش را خبر مي داد و لذا عده زيادي از اقوام و اقارب و دوستان و حتي اهل محل به پيشواز او مي رفتند. در شهرها كساني بودند كه آنها را چاوش مي ناميدند. يكي از اين چاوشها را هم با خود مي بردند. اين چاوش از همانجا شروع مي كرد به اشعار مذهبي با صداي بلند و آواز خواندن.

بعد از هر بيت مردمي كه با او بودند صلوات مي فرستادند. اين جمعيت با چاوش زائر را جلو انداخته تا خانه اش او را با سلام و صلوات مي بردند. اين ضرب المثل با سلام و صلوات از اين رسم پسنديده كه هنوزهم در روستاها و بعضي شهركها رواج دارد گرفته شده است.»

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837