جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  11/09/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > ضرب المثل

چوبكاري نفرماييد
گروه: ضرب المثل

اين عبارت به لحاظ معني و مفهوم واقعي يعني كسي را با چوب زدن و به وسيله چوب تنبيه و سياست كردن است ولي مجازاً كسي را خجل و شرمسار كردن از بسياري احسان و نيكي ، بيش ازحد معمول و انتظار از كسي پذيرايي و به كسي محبت كردن ، نيكي كردن به آن كه نسبت به تو نيكي نكرده است ، وبالاخره با انعام و اكرام كسي را كه انعام و اكرام وظيفه او بوده خجل كردن است . در تمام اين موارد طرف مقابل خجلت و شرمساريش را با عبارت بالا به صور و اشكال زير پاسخ مي گويد : چوبكاري نفرماييد ، فلاني مرا چوبكاري مي كند ، خودم شرمنده هستم ديگر چوبكاري نفرماييد ، و قس علي هذا . چوبكاري همان طوري كه در بالا ذكر شده حاكي از سياست و تنبيه طرف مقابل به وسيله چوب زدن است . اين نوع تنبيه و مجازات از قديميترين ايام تاريخي بلكه از بدو خلقت بشركه فقط چوب درختان جنگلي آلت و ابزار كار انسانهاي اوليه بوده معمول و متداول بوده است . اطفال خردسال بازيگوش را با چوبهاي نازك كه به دست و پايشان مي زدند تنبيه مي كردند . مردان متاهل همسرانشان را - البته در دوره مردسالاري …#34; با چوبهاي ضخيم مخصوصاً چوب انار كه ضربه هايش دردناك بوده و بدن را متورم و خون آلود مي كرده است مجازات مي كرده اند . چوبكاري براثر زمان پيشرفت كرد! و از درون خانه داخل سياست شده گوشه اي از گوشمالي و مجازات سياست پيشه گان گناهكار را بر عهده گرفته است . در اين مورد اگرگناهكار محكوم به مرگ مي شد او را به پشت مي خوابانيدند و با چوبهاي ضخيم آن قدر به شكمش مي نواختند كه روده هايش پاره مي شد و محكوم بيچاره بر اثر خونريزي داخلي به فجيعترين وضعي جان مي داد . چنانچه محكوميت گناهكار در حد مرگ و اعدام نبود اين گونه محكومان را كه اكثراً شاهزادگان و امراي ارتش وحكام ولايت بوده اند به طريق چوب زدن و نقره داغ ! كردن ، يعني جريمه نقدي ، و نفي بلد و تبعيد محكوم مي كردند تا ساير ماموران دولت تكليف خود را بدانند و سرجايشان بنشينند . به طوري كه يادآور شد اگرچه چوب زدن از قديميترين ايام تاريخي رايج و معمول بود ولي چوبكاري رجال و زعماي قوم فتحعلي شاه قاجار اتفاق افتاد و بخصوص در اوايل سلطنت ناصرالدين شاه بنابرنقشه و تصميم ميرزا تقي خان اميركبير شاهزادگان و حكام ولايات و فرماندهان قشون را كه در انجام وظايف محوله تهاون و قصور مي ورزيدند بدين وسيله چوبكاري و مجازات مي كردند تا درس عبرتي براي سايرخدمتگزاران و عمال دولت باشد . براثر نقشه و تدبير اميركبير تا آنجا كه مدارك موجود حكايت مي كند علاوه بر حكام ولايات در حدود چهارده تن از عموها و عموزاده هاي شاه و حتي پسران خاقان مغفور به علت خطاهايي كه مرتكب شده بودند چوب خورده جريمه شده اند ولي پس از قتل اميركبير اين نظم و نسق و سختگيري بلاتفاوت نيز در عصر قاجار با خود او متروك شده است . به هرصورت در حال حاضر كه جزء امثال وحكم در صحبتهايمان مي گوييم فلاني مرا چوبكاري مي كند از دوره قاجاريه به خصوص در زمان صدارت اميركبير كه چوبكاري نسبت به تمام مقامات كشور رواج وكمال يافته به يادگار مانده است .

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837