جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  12/09/1399
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > ضرب المثل

حق الپرچين
گروه: ضرب المثل

اين مثل كه از لغت عربي و واژه پارسي پرچين تركيب يافته اسم مركبي است نامانوس و برخلاف قاعده و دستور زبان فارسي و عربي كه قطعاً در ابتداي امر از باب تفنن و شوخي بر زبان جاري شده و رفته رفته به صورت ضرب المثل درآمده است . حق الپرچين به اصطلاح ديگر همان حق العمل است منتها در ازاي انجام كارهاي جزيي و كم اهميت . امروزه در اصطلاحات اداري به رشوه و حق و حساب هم به عنوان طنز و كنايه حق الپرچين مي گويند .

اما ريشه اين ضرب المثل من درآوردي را بايد ديد از كجا آب مي خورد . كساني كه به مناطق شمالي ايران بخصوص دهات و روستاهاي گيلان و مازندران مسافرت كرده باشند مي دانند كه روي ديوارهاي حياط خانه ها و باغهاي روستايي از برگ و بوته و شاخه درختان پوشيده شده است . اين كار را بدان جهت مي كنند كه ديوار گلي از نفوذ باران كه در مناطق شمالي ايران تقريباً به طور دايم مي بارد محفوظ بماند . از طرف ديگر چون محصور كردن حياط وسيع و باغهاي شمال به وسيله ديواركشي از حيطه قدرت و توانايي كشاورزان خارج است لذا دور و بر باغ و حياط را به جاي ديوارسازي ، پايه هاي چوبي سرتيز در زمين فرو مي كنند و اين پايه ها را به وسيله شاخه هاي نازك و خاردار درختان و بوته هاي جاندار و بادوام به يكديگر مي بندند تا حصاري باشد و گاو وگوسفند و خوك و ساير چارپايان نتوانند داخل باغ شوند و به محصولات آن صدمه و آسيب برسانند .

آن شاخ و برگ درختان كه بر روي ديوارهاي گلي مي گذارند به ويژه اين عمل محصور كردن باغ را اصطلاحاً پرچين مي گويند . چون پرچين كردن در مقام مقايسه با ديوارسازي براي عامل عمل كارپرزحمتي نيست به اين جهت اصطلاح حق الپرچين ناظر بر اخذ وجه و حق الزحمه مختصر در قبال كارهاي جزيي و كم اهميت است كه مانند عمل پرچين گزار زحمتي ندارد ولي بي فايده هم نيست . بديهي است كارهاي اداري هم وقتي قرار باشد بدون توجه به موانع و موازين قانوني انجام پذيرد و عامل عمل از كار خلاف مقررات احساس زحمت و مسئوليت نكند در اين صورت مي توان اخذ رشوه را به مثابه حق الپرچين دانست كه در ازاي انجام كار جزيي و كم زحمت گرفته مي شود .

   
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837