جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  15/04/1399
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > ضرب المثل

خر عيسي
گروه: ضرب المثل

عنوان بالا كه غالباً به صورت خر عيسي گرش به مكه برند مصطلح مي باشد كنايه از اين است كه صرفاً با انتساب به رجال و بزرگان نمي توان بزرگ و صاحب شخصيت شد بلكه بزرگي و احراز شخصيت فرع بر لياقت و شايستگي است. همت و پشتكار مي خواهد تا واحد نام و نشان توان شد. به طوري كه مي دانيم حضرت عيساي مسيح شارع دين مسيحيت است و اين دين ابتدا به صورت كليساي ابتدايي يا كليساي كاتوليك اداره مي شد و بعدها مذاهب اورتودوكس و پرتستان كه اصطلاحاً كليساي اورتودوكس و كليساي پرتستان گفته مي شود از آن متفرع و منشعب گرديد.
در حال حاضر اكثريت اقوام لاتين و مديترانه اي و ايرلند و آلمان جنوبي از كليساي كاتوليك، و سكنه اروپاي شرقي از كليساي اورتودوكس و اقوام ژرمن و اروپاي شمالي از كليساي پرتستان پيروي مي كنند. بر طبق مندرجات انجيل متي و لوقار ولادت عيسي چنين بود كه چون مادرش مريم به يوسف نامزد شده بود قبل از آنكه با هم در آيند او را حامله يافتند.
شوهرش يوسف چون مردي صالح بود و نمي خواست او را رسوا كند پس اراده نمود كه پنهاني او را راها كند. مدتي در شك و ترديد به سر برد و در اين نيت وتصميم گيري فكر كرد. روزي در حال تفكر بود كه خوابش در ربود. در عالم رويا فرشته خداوند بر وي ظاهر شد و گفت: «اي يوسف پسر داود، از گرفتن زن خويش باك نداشته باش زيرا آنچه در وي قرار گرفته از روح القدس است. او پسري خواهد زاييد و نام او را عيسي خواهي نهاد.» ولادت عيسي در ايام سلطنت هيروديس در بيت اللحم يهوديه اتفاق مي افتاد. چون بزرگ شد و به رسالت مبعوث گرديد، به دعوت و ارشاد يهوديان پرداخت.حضرت عيس گاهي در معبد يهود و زماني در ساير نقاط و روستاها بيماران و عاجزان را با دست كشيدن به سر و بدن آنان معالجه مي كرد و برخي اوقات اعضا و محل زخم و بيماري بيماران را با آب دهان اندود مي كرد و به شفا بافتگان خود سفارش مي كرد كه در اين باب با كسي سخن نگويند.
اكنون ببينيم خر عيسي از كجا و چگونه پيدا شده است؟ به گفته طبري:«فرشته اي بيامد و مريم را آگاه كرد و بفرمودش كه عيسي را از بيت المقدس بيرون برد. پس مريم بر خر نشست و عيسي را پيش گرفت و يوسف نجار را كه پسر عمش بود با خويشتن برد و از بيت المقدس بيرون رفت.» در روايت بالا مريم بر خر نشست در حالي كه صحبت از خر عيسي و زماني است كه بايستي عيسي بزرگ شده بر خر سوار شده است. دنباله مطلب در همين كتاب به نقل از قاموس كتاب مقدس راجع به اين روايت چنين آمده است كه:
«حضرت عيسي هنگام مراجعت از اردن به بيت المقدس چون نزديك اورشليم شد به حواريون گفت: «برويد به سمت آن قريه و در آنجا ماده خري كرده دار خواهيد ديد آن را نزد من آريد.» آوردند و بر آن خر سوار شد و به بيت المقدس آمد و كوران و بيماران را شفا داد. به هر حال خر عيسي موجب شد كه اين درازگوش زحتمكش بي آزار از آن تاريخ نظر مومنان مقام و منزلتي پيدا كرد و چون حضرت عيسي هم پيغمبر بود و هم طبيب، لذا اين دو طبقه يعني روحانيون و پزشكان تا قبل از رواج درشكه و اتومبيل براي سواري از خر استفاده مي كردند و اين ظاهراً از باب تيمن و پيروي از مشي و روش عيسي مسيح بود.

   
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
77605503
77635308