جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  03/11/1400
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > ضرب المثل

مدينۀ فاضله
گروه: ضرب المثل

كمال مطلوب و غايت آمال بزرگان و دانشمندان جهان اين است كه اوضاع عالم به صورتي درآيد كه گرگ و ميش از يك چشمه آب نوشند و شاهين و كبوتر در يك لانه آشيانه كنند. آدمي دست از حرص و آز بردارد و بوم شوم ستيزه جويي و كشتار و خونريزي از بسيط زمين رخت بربندد و عدالت اجتماعي به معناي واقعي در سراسر جهان حكمفرما شود.

به عبارت اخري پهنۀ عالم مدينۀ فاضله گردد و به اصطلاح، ترجيح مرجوح بر راجح و تقديم ناقص بر كامل را مفهومي نباشد. خلاصه هر كس در همان صف و مقامي كه شايستگي آن را دارد جاي گيرد. مدينۀ فاضله جايي است كه عقل و عاطفه توأماً در آن حكمروا باشد و هر كس در هواي تحقق چنين حكومت و نظام اجتماعي روزشماري مي كند. مدينۀ فاضله يعني حكومت لايقها. عبارت مدينۀ فاضله كه امروز در بين اهل اصطلاح به صورت ضرب المثل درآمده و غايت و نهايت هر روش و سيستم عالي و درخشان را به آن منتهي مي كنند اگرچه به ظاهر ساده به نظر مي رسد ولي همين دو كلمه چون از يك اصل و فصل مهم فلسفي ريشه گرفته است از آن مكتب و مشرب فلسفي بالمناسبه اشارتي مي رود.

به طوري كه مي دانيم سقراط و افلاطون و ارسطو سرآمد حكما و متفكرين جهان به شمار مي روند و دانشمندان و فيلسوفان بعدي دنبال اين سه نفر افتادند و كاروان حكمت و عرفان را تشكيل داده اند. عبارت مدينۀ فاضله مبتني بر آرا و عقايد افلاطون است كه به سال 427 پيش از ميلاد مسيح متولد شده قريب هشتاد سال عمر كرد و همه را با استفاده از محضر سقراط و ساير متفكرين معاصر و افاضه به طالبان علم و دانش مصروف داشت. از افلاطون در حدود سي رساله باقي مانده كه نفيس ترين يادگار حكمت و بلاغت به شمار مي رود. آثار افلاطون با وجود طي زمان و گذشت اعصار و قرون متمادي طراوت و تازگي خود را از دست نداد و هنوز هم اهل ذوق و اطلاع از آن لذت مي بردند و طالبان حكمت و عرفان از خرمن حقايق و معاني آن خوشه چيني مي كنند.

سخنان افلاطون بعضاً چنان مترقي است كه عمل و كاربرد آن در عصر حاضر هم هنوز زود به نظر مي رسد. اگرچه افلاطون به حقيقت عالم نظر داشت و تا اندازه اي مي توان گفت كه علم الهي ساخته و پرداختۀ اوست ولي به طور كلي مي توان گفت كه حكمت افلاطون ناظر بر عشق و اخلاق و سياست بوده است كه چو مدينۀ فاضله ناشي از سياست افلاطون مي باشد لذا به شرح سياست مزبور في الجمله مي پردازيم:
افلاطون در سياست عقيدۀ خاصي داشت و معتقد بود كه حكمت بي سياست و سياست بي حكمت ناقص و باطل است. از طرف ديگر سياست و اخلاق را يك منشأ دانسته براي تأمين سعادت بشر لازم و واجب مي داند. به نظر افلاطون بهترين دولتها آن است كه بهترين مردم حكومت كنند يعني حاكم حكيم باشد يا حكيم حاكم شود. اما در تطبيق فروع و تشكيلات هيئت اجتماعيه به تخيلات و نظريات مخصوصي پرداخت كه با واقعيت تطبيق نمي كرد. في المثل عقيده داشت كه هيئت اجتماعيه وقتي كمال خواهد يافت كه تملك شخصي و خانواده ملغي شود، ازدواج و زناشويي موقوف و منسوخ گردد و هيئت خانواده و اختصاص زن و فرزند در ميان نباشد بلكه جفت گيري براساس فن اوژنيك يعني فن اصلاح نژاد انسان، نه براساس عشق و تصادف انجام گيرد و مردان نيرومند و شجاع هر چه بيشتر ممكن باشد با زنان بياميزند تا از تخمۀ ايشان مردان دلير براي كشور پديد آيد. از طرف ديگر بچه هايي كه بدين طريق متولد مي شوند نبايد پدران و مادران خود را بشناسند. از لحظۀ تولد دولت تعليم و تربيت آنها را به عهده گيرد و اين اطفال تا سن بيست سالگي از تعليم و تربيت يكسان برخوردار شوند. به عقيدۀ افلاطون ورزش و موسيقي اساس تربيت مقدماتي را تشكيل مي دهد. ورزش اندام را متناسب و زيبا مي كند و موسيقي روح را هماهنگي مي دهد و هرج و مرج و آشوب را از جهان دور مي سازد.

پس از اين دوره افرادي كه استعداد بيشتري ندارند جزء طبقات كشاورزان و كارگران و پيشه وران مي شوند و افراد مستعد ده سال ديگر يعني تا سن سي سالگي تحت تعليم قرار گرفته و به مطالعۀ علوم و حساب و هندسه و نجوم مي پردازند. تا به اصول زيبايي شناسي آشنا شوند. بعد از اين دوره افرادي كه در آزمايش توفيق حاصل نمي كنند طبقۀ سربازان و نيروي دفاعي كشور را تشكيل مي دهند و بقيه كه در دوره آزمايش پيروز گرديدند مدت پنج سال به مطالعۀ فلسفه مي پردازند و براي رهبري كشوري كه بايد مدينۀ فاضله شود تربيت مي شوند. در مدينۀ فاضله افلاطون تساوي مطلق ميان مردان و زنان برقرار است و تربيت آنان كاملاً مشابه و يكسان خواهد بود. اين افراد برگزيده چون دوران پنج سالۀ تحصيل فلسفه را طي كردند و به تعليمات عملي مي پردازند و اصول صحيح كشورداري را ياد مي گيرند يعني آنچه در طول ساليان متمادي آموخته اند در زندگاني روزمره به كار مي بندند و مدت پانزده سال بدين منوال ادامه مي دهند تا مرد كار و عمل بار بيايند و در سن پنجاه سالگي به عنوان فيلسوف و حكيم كامل شايستۀ رهبري شوند و زمام امور كشور را به دست گيرند چه به عقيدۀ افلاطون:

«فيلسوف مي داند چگونه بينديشد و كشور را از طريق تفكر صحيح اداره خواهد كرد در حالي كه مغز مردمان عادي به مثابۀ آيينۀ شكسته اي است كه حقايق امور به طور درهم در آن انعكاس پيدا مي كند و اگر زمام امور كشور را بر عهده گيرند ملت را به گمراهي و سرشكستگي مي كشانند.»

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837