جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  01/06/1398
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > جان كلام

« گزيده اي از انديشه ها و احساسات با شكوه » ۴۷
گروه: جان كلام

امام حسين(ع) :

شتاب زدگى سفاهت است و سفاهت ناتوانى.

آچاريا :

اگر فقط طلب عشق كني آنوقت نابالغ باقي خواهي ماند ، بچه باقي خواهي ماند . تا موقعي كه بالغ نشوي و نتواني عشق را نثار كني ، هنوز از بچه گي در نيامده اي ...

بودا :

لحظه اي كه به كمال رسيدم و منور شدم ، تمام هستي كامل و منور شد .

مسيح :

با ديگران كاري نكن كه نمي خواهي با خودت بشود .

افلاطون :

زمان ناخوشى را به حساب عمر مشمريد .

دانته :

شعله هاى بزرگ ناشى از جرقه هاى كوچك است.

رومن رولان :

دوستى كه شما را درك كند، شما را مى سازد.

جورج اورول :

همان طور كه انديشه زبان را فاسد مى كند، زبان نيز انديشه را فاسد مى سازد.

هنرى ديويد نرو :

هيچ چيز تغيير نمى كند ، اين ما هستيم كه تغيير مى كنيم

وينگنشتاين :

جسم انسان بهترين تصوير روح اوست

قسمت قبل   قسمت بعد
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
77605503
77635308