جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  10/03/1399
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > مقالات عمومي

سورئاليسم / Surrealisme
گروه: مقالات عمومي

پس از آنكه دادائيسم با وضع بسيار بدي از ميان رفت گرداندگان آن در سال 1921 به دور« آندره برتون » كه خود نيز زماني از دادائيست ها بود گرد آمدند و طرح مكتب جديدي را ريختند. جست وجوي دقيق و علمي واقعيت برتر جايگزين فضاحت و عصيان بي رويه شد و مكتب سوررئاليسم به طور رسمي در سال 1922 تشكيل شد.
ظهور سوررئاليسم زماني بود كه نظريه هاي فرويد روانشناس اتريشي درباره ضمير پنهان و رويا و واپس زدگي، افكار جوياگر را به خود مشغول داشته بود. « آندره برتون و لوئي آراگون » كه هر دو پزشك امراض رواني بودند از تحقيق هاي فرويد الهام گرفتند و پايه مكتب جديد خود را بر فعاليت ضمير پنهان بنا نهادند.
اصول سوررئاليسم :
« سوررئاليسم مشكل پر توقعي است كه فقط عضويت دربست و پيروي كامل را مي پذيرد.» اين مسلك داراي چنين فلسفه ويژه است:
1_ فلسفه علمي : كه همان روانكاوي فرويد است.
2 _ فلسفه اخلاقي : كه با هرگونه قرارداد مخالف است.
3 _ فلسفه اجتماعي : كه مي خواهد با ايجاد انقلاب سوررئاليستي بشريت را آزاد كند.

شعر در سوررئاليسم مرتبه ويژه اي دارد و پيروان اين مكتب كوشيده اند كه جهان بيني خود را از طريق شعر تبيين و تشريح كنند و انقلاب خود را بدين وسيله جامه عمل بپوشانند. درواقع شعر را، ركن اساس زندگي مي دانند زيرا عقيده دارند كه شعر بايد و مي تواند مشكل زندگي را حل كند. اما بايد توجه داشت كه هدف سوررئاليسم از مرز ادبيات و هنر فراتر است زيرا مي خواهد آدمي را از قيد تمدن سودجوي كنوني نجات بخشد. و روش هاي كهن را دور بريزد و بر هوش و خرد پشت پا بزند و در طلب نيروهاي پنهان و دست نخورده وجود آدمي برمي آيد تا امواج سيل آساي دروني، آدمي را به سوي افق هاي روشن و گشاده رهبري كند.

قسمت قبل   قسمت بعد
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
77605503
77635308