جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  13/12/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > گزارشات

كار در دنياى مجازى
گروه: گزارشات

جهان در سال هاى اخير شاهد انقلاب اطلاعات و ارتباطات بوده و تحولات اجتماعى عظيمى در آن به وجود آمده است، به طورى كه در اثر اين تحولات، قرن جارى به نام فناورى اطلاعات و ارتباطات به ثبت رسيده است. در عصر اطلاعات و ارتباطات سطح بينش و آگاهى مردم افزايش يافته و كليه فعاليت هاى مردم دنيا، در قالب شبكه هاى ارتباطى به تعادل رسيده و كنترل شده است.

در اين عصر دنيا دهكده اى متصل است كه افراد آن در هر لحظه كه بخواهند به هر گوشه آن مى توانند مسافرت كنند، از اخبار آن مطلع شوند و يا بدان جا پيغام بفرستند. فناورى اطلاعات و ارتباطات بر كليه فعاليت هاى اجتماعى از جمله كارآفرينى اثر گذاشته و در بسيارى از آنها تحولات اساسى به وجود آورده است.

امروزه كارآفرينى بشدت به بسترهاى فناورى اطلاعات وابسته است و از آن بهره زيادى مى گيرد. از سوى ديگر توسعه فناورى اطلاعات و ارتباطات خود مرهون كارآفرينى است. فعاليت هاى كار آفرينى باعث شناخت نيازها، خلق ايده ها و تولد فناورى ها مى شود. در هر حال تحولات فناورى همه چيز را متحول كرده است و حتى اشتغال نيز از اين تحولات مصون نمانده است.

در حالى كه يك معضل اساسى كشورهاى در حال توسعه از جمله ايران بيكارى است، كشورهاى پيشرفته بطور فزاينده اى نيروى كار فنى از ساير كشورها جذب مى كنند. چه دليلى در فراوانى كار و كمبود نيروى كار در كشورهاى پيشرفته و در مقابل بيكارى در كشورهاى در حال توسعه وجود دارد مسلماً مهمترين دليل در ماهيت كار است. نيروى كارى كه در آمريكا مورد نياز است، يك نيروى مجرب تحصيل كرده است، در حالى كه خيل بيكاران كشور ما از تحصيلات عاليه برخوردار نيستند.

همچنين آنها نياز خود را به حدى رسانده اند كه نيروى كارشان براى پاسخگويى آن كافى نباشد، در حالى كه نياز به تكنولوژى هاى نو در بازار داخل كشور ما ضعيف است. بنابراين حل معضل بيكارى در شرايط دنياى روز، به دو مؤلفه بازار و آموزش وابسته است.

صنعت اطلاعات نقش اساسى در ايجاد اشتغال دارد. علاوه بر بسيارى از مشاغل كه خود ايجاد مى كند، به صنعت IT نيز رونق مى دهد و در آنجا نيز باعث اشتغال فراوان مى گردد. مشاغلى چون مديريت، مشاوره، تحليلگرى، اطلاع رسانى و بسيارى از خدمات مختلف، نمونه هايى از مشاغل صنعت اطلاعات مى باشند. برنامه نويسى، تحليل و طراحى سيستم و مهندسى نرم افزار يا سخت افزار نيز نمونه هايى از مشاغل صنعت IT مى باشند.

كارهايى كه با نرم افزار هدايت مى شوند اطلاعات و ارتباطات دو ابزار اساسى مورد نياز هر فعاليت كارآفرينى است. كارآفرينى در انزوا و بدون حمايت نهادها، سازمان ها و انسان ها امكان پذير نيست. كارآفرينى مستلزم كشف يك نياز اجتماعى است و كشف نيازهاى اجتماعى به شناخت اجتماع، نيازهاى آن و بافت فرهنگى و اجتماعى و اقتصادى آن وابسته است .

در شناسايى نياز هر فعاليت كارآفرينانه، ايده پرداز يا تئوريسين مى بايست نسبت به محيط بينش و بصيرت داشته باشد و بداند چه راه حل هايى براى رفع آن نياز، در نقاط ديگرى از دنيا ارائه شده است. مطمئناً شناسايى نيازها و ارائه راه حل ها بدون اطلاعات امكان پذير نخواهد بود. بنابراين اطلاعات و دانش مانند ارتباطات از ملزومات هر فعاليت كارآفرينى است.

فناورى اطلاعات و ارتباطات جديد تحولات شگرفى در دستيابى به اطلاعات به وجود آورده و بسترهاى ارتباطى قوى ترى را فراهم كرده است. اين فناورى ها اهميت و ارزش اطلاعات و ارتباطات را بالا برده اند. در نتيجه كارآفرينى نيز مانند ساير امور از مزيت هاى اين فناورى بهره برده است.

توسعه فناورى اطلاعات و ارتباطات باعث ايجاد شبكه اى عظيم با مقياس جهانى، (اينترنت) شده است و بنابراين علاوه بر افزايش و ارزش ويژگى هاى مورد ذكر در نظريه شبكه هاى اجتماعى، قابليت هاى ارتباطى جديدى مانند كنفرانس از راه دور و يا فعاليت هاى توزيع شده را به وجود آورده و دسترسى آسان تر و سريع تر به اطلاعات را امكان پذير ساخته اند. در كشورهاى پيشرفته اينترنت، يكى از مهمترين ابزارهاى كارآفرينان است و اين افراد از طريق اين شبكه بر قابليت هاى خود افزوده و از مزاياى آن بهره مى گيرند. در آينده انواع نرم افزارها، خصوصاً نرم افزارهاى هوشمند نيز مورد استفاده كارآفرينان قرار خواهند گرفت. اين افراد به كمك اين نرم افزارها فعال خواهند بود، فرصت ها را بهتر شناسايى خواهند كرد و اطلاعات دقيق تر و مناسب ترى را جمع آورى خواهند نمود. دانش و مفاهيم بهترى را درك خواهند كرد و ارتباطات ساده تر و گسترده ترى را برقرار خواهند نمود. كارآفرينى در عصر اطلاعات تحولاتى كه در سال هاى اخير در حوزه فناورى اطلاعات و ارتباطات به وجود آمده است و عصر اطلاعات را شكل داده و همچنان پيش مى تازد و در جوامع و فرهنگ ها دگرگونى ايجاد كرده، مرهون تلاش افراد بسيارى از جمله كار آفرينان است.

كارآفرينان اطلاعات، شرايط عصر اطلاعات را شناخته و با كارآفرينى خود ملزومات اين عصر را پيدا كرده و با شيوه هاى خاص خود آن را ايجاد مى كنند حتى بروز عصر اطلاعات هم از نتايج كارآفرينى است. اينترنت بزرگترين و قويترين شبكه ارتباطى دنيا، نمونه اى روشن از كارآفرينى است. در طول تاريخ كدام يك از كارآفرينان توانسته اند نيازى را كشف كنند كه پس از رفع آن تحولى در كل دنيا داده و بسترى براى كارآفرينى ساير افراد ايجاد نمايند. در سال هاى اخير نمونه هاى بسيارى از كارآفرينى در اينترنت به ثبت رسيده است، از آنجايى كه تاكنون چنين شبكه عظيمى در تاريخ بشر وجود نداشته است، زمينه هاى فعاليت در آن بكر بوده و فرصت براى نوآورى و خلاقيت بسيار است. شركت هاى اينترنتى و شركت هاى com در چند سال اخير ايجاد و به سرعت رشد كردند.

شركت هايى مانند yahoo، ebay، Amazon و ديگران در مدت كوتاهى توانسته اند ارزش بسيارى را كسب نمايند. آمارها نشان مى دهد كه طى ۵ سال آخر قرن گذشته ارزش برخى از اين شركت ها بيش از ۲۰۰ برابر شده است در حالى كه ميزان رشد سود آورى آنها كمتر از ۱۰ برابر بوده است. كارآفرينى در اينترنت به اين موارد خلاصه نمى شود و موارد بسيارى خصوصاً در زمينه نرم افزارهاى مبتنى بر شبكه و همچنين محتويات شبكه وجود دارد. كارآفرينى در شيوه هاى جذب مشتريان اينترنتى، بازاريابى اينترنتى، همكارى ها و شبكه هاى مجازى، الكترونيك، واقعيت مجازى، آموزش و كار از راه دور و .... همه و همه گستردگى كارآفرينى در عصر اطلاعات را نشان مى دهند.

«كارآفرينى موتور توسعه فناورى اطلاعات و ارتباطات است» با كارآفرينى است كه نيازها شناخته مى شود و با رفع نيازها پيشرفت حاصل مى شود. كشورهاى پيشرفته به اين دليل پيشرفته اند كه در فناورى پيشرفت كرده اند و توسط آن، هم اقتصاد جهان را در اختيار گرفته، هم قدرت نظامى شده اند و هم فرهنگ جهان را به سوى خواسته هاى خود هدايت مى كنند. كارآفرينى اطلاعات در سطوح مختلف الف- سخت افزار ب- نرم افزار ج- اطلاعات د- ارتباطات هـ- كاربرد، انجام پذير است.

در هر يك از اين سطوح فرصت هاى بسيارى براى كارآفرينى وجود دارد كه نيازمند حمايت مراكز سرمايه گذارى و تلاش هاى كارآفرينانه است. كارآفرينى در حوزه اطلاعات بسيار راحت تر و عملى تر از كارآفرينى در ساير حوزه هاست. به عنوان مثال در حوزه نيروگاه هسته اى به دليل كاربرد محدود، ايده هاى كمترى وجود دارد و به علاوه سرمايه گذارى فوق العاده زياد و درصد امكان پذيرى كم، مانع هر فعاليت كارآفرينانه است و در حالى كه در حوزه فناورى اطلاعات و ارتباطات كه در همه جا گسترده شده است، ايده هاى بسيارى خلق مى شود و ميزان سرمايه گذارى مورد نياز كه ايده ها را به نتيجه برسانند چندان زياد نيستند. بنابراين كارآفرينى اطلاعات به راحتى انجام مى شود و اين خود دليلى بر سرعت نمايى رشد فناورى اطلاعات است.

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837