جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  16/03/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > سينما

رونق تجاري و منتقدان
گروه: سينما

از نيمة دوم دهة 1330 ش سينماي ايران رونق گرفت. مهدي ميثاقيه (1306 ـ 1368 ش)‌ فيلم تخيلي شب نشيني در جهنم (1336 ش)، پرخرج‏ترين محصول تاريخ سينماي ايران تا به آن زمان را تهيه كرد و استقبال بي‏سابقة تماشاگران منجر به گشايش استوديوي ميثاقيه در 1339 ش گرديد. مجيد محسني (1302 ـ 1369 ش) با كارگرداني و بازي چند فيلم روستايي، از جمله بلبل مزرعه (1336) آغازگر صادرات جدي فيلم هاي ايراني به خارج از كشور شد. همچنين نخستين فيلم جاهلي (لات جوانمرد ، 1337 ش) را ساخت. دكتر كوشان نيز نخستين فيلم سينما اسكوپِ رنگي را به نام طلسم شكسته (سيامك ياسمي، 1337 ش)‌تهيه كرد.

آغاز دوبارة سينماي ايران، منتقداني را نيز به همراه آورد كه روشنفكر شمرده مي‏شدند. منتقدان روشنفكر، از جمله غفاري و طغرل افشار (1312 ـ 1335) و كاووسي با مقالات و نقدهاي خود به مخالفت با سينماي رايج برخاستند و خواستار سينمايي متفاوت شدند.

سينمايي كه با فيلم «ناتوراليستي» جنوب شهر (1337 ش)‌ به كارگرداني غفاري زاده شد و دچار سانسور شد. غفاري با فيلمي ديگر، شب قوزي(1343 ش)‌نيز «يك بررسي انتقادي روشنفكرانه از قشرهاي مختلف مردم» را تصوير كرد. پس از غفاري، ابراهيم گلستان به دنبال چند فيلم كوتاه مستند با خشت و آئينه (1344 ش) كوشيد نگاهي نو و تازه به جامعه ايراني را عرضه كند و فريدون رهنما (1309 ـ 1354 ش) با «سياوش در تخت جمشيد» (1346 ش)، برداشتي متفاوت از «شاهنامه» به عمل آورد. اغلب اين فيلم هاي روشنفكران، در جشنواره‏هاي خارجي موفق بودند. اما در داخل كشور تماشاگران مناسبي نيافتند.

دهه1340

در نيمة نخست دهة 1340 ش خاچيكيان به كارگرداني فيلم هاي حادثه‏اي، از جمله فرياد نيمه شب (1340 ش)‌ و محسني به كارگرداني و بازي فيلم هاي روستايي، از جمله پرستوها به لانه بر مي‏گردند (1342 ش) ادامه دادند. همچنان فيلم هاي كمدي با بازيگراني مانند نصرت الله وحدت و تقي ظهوري (1291 ـ 1370 ش) محبوب بودند و پس از ملك مطيعي، ستاره‏اي ديگر، محمدعلي فردين به شهرت رسيد. در پاييز و زمستان 1344 ش،‌ استقبال بي‏سابقه از گنج قارون به كارگرداني ياسمي و بازي فردين و ظهوري رونق اقتصادي سينما را به اوج رساند.

گنج قارون به قالبي، تا سال ها، موفق شكل داد. اجراي موزيكال رويارويي توانگر و تنگدست باعث «آشتي مردم و سينماي ايران» شد. در آغاز نيمة دوم دهة 1340 ش توليد سالانه به سرعت افزايش يافت و زمينة اقتصادي كار براي نسل جديدي از روشنفكران فراهم آمد. در 1347 ش، جلال مقدم در جهت جدا شدن از سينماي رايج، فيلم كمدي سه ديوانه‌ را كارگرداني كرد و داود ملاپور براي عرضة «تصويري از زندگي يك خانواده ايراني» فيلم شوهر آهو خانم را بر مبناي رماني نوشتة علي محمد افغاني ساخت. تا اينكه سالي بعد، روشنفكران شكاف اصلي را در سينماي ايران ايجاد كردند. از اين سال سينماي ايران به دو پارة «روشنفكري» و «فيلم فارسي» تقسيم شد. به زودي سينماي «روشنفكري»، «پيشرو» خوانده شد و «فيلم فارسي» كه از سالها قبل از سوي كاووسي به تمام محصولات سينماي ايران اطلاق مي‏شد مشخصة پارة ديگر گرديد.

قسمت قبل   قسمت بعد
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837