جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  16/03/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > سينما

سينماي مستند
گروه: سينما

شايد فيلم هاي عكاسباشي، روسي‏خان و معتضدي را بتوان نه فقط خبري بلكه مستند نيز شمرد. همچنين فيلمي را كه تاجري به نام عباس آقا عتيقه‏چي در 1307 ش از جريان سفر رضاشاه به خرم آباد تهيه كرد . اما مستندسازي جدي از ايران و ايراني را بيگانگان آغاز كردند. از جمله فيلمسازان آمريكايي، ارنست ب.شودساك و مريان ك. كوپر كه با فيلمبرداري از كوچ طايفة بابااحمديِ ايل بختياري، فيلم قوم نگار علف (1925 م) را پديد آوردند .

فيلمساز فرانسوي لئون پواره كه با ثبت حركت گروه سواريهاي سيتروئن، فيلم تبليغاتي «كاروان زرد» (1936)‌ را كارگرداني كرد فيلمساز دانماركي، تئودور كريستنسن كه با پيگيري مراحل بناي راه‏آهن ايران، فيلم گزارشي ايران: پارس نوين (1935 م) را ساخت و فيلمساز ترك، كنعان بيك كه از جريان سفر رضاشاه به تركيه، فيلم ناطق مسافرت اعليحضرت همايوني به تركيه (1935 م) را تهيه كرد.

از آغاز دهة 1320 ش ادارة تبليغات سفارت انگلستان به پخش فيلمهاي مستند پرداخت از جمله فيلم عروسي خجسته والاحضرت همايوني در مصر و تهران. اين اداره در طي سالهاي اشغال ايران تعداد زيادي فيلم هاي مستندٍ خبري تهيه كرد. سپس در نيمة دهة 1320 ش ادارة روابط فرهنگي سفارت آمريكا به تهية فيلم هاي مستند توجه نشان داد. فيلمبردار اكثر فيلم هاي سفارت آمريكا، ايرانيٍ دانش آموختة مدرسة سينمايي مسكو، فمين بود. در نيمة دوم دهة 1320 ش استيون نايمن  آمريكايي (نمايندة فيلم هاي خبري فاكس) به ايران آمد و به زودي به تهية‌ فيلم هاي مستند، از جمله فيلمهايي از مناظر و هنرهاي ايران پرداخت.

يكي از فيلمبرداران نايمن، ابوالقاسم رضايي بود كه فن تصويربرداري را نزد پدرش (از عكاسباشي‏هاي دورة مظفرالدين شاه) آموخته بود. او ابتدا در مشهد فيلم داستانيِ آسمان آبي را كارگرداني و فيلمبرداري كرد. و بعد كه اين فيلم آمادة نمايش نشد به گروه نايمن پيوست.

در اوايل دهة 1330 ش آمريكاييان به نيت اينكه «به ايرانيان كمك كنند تا به خودشان كمك كنند»، دان ويليامز، سرپرست بخش سمعي و بصري دانشگاه سيراكيوز را همراه تعدادي از مدرسين دانشگاه هاي ديگر آمريكا به ايران آوردند و در كنار تشكيل كلاسهاي آموزش فيلمسازي به تهية فيلمهاي مستند پرداختند. فعاليتهاي گروه سيراكيوز كه بخشي از آن در چارچوب قرار داد «اصل چهار» انجام مي‏گرفت تا 1338 ش ادامه داشت و به توليد 98 فيلم سينمايي و 38 فيلم استريپ  تبليغاتي / آموزشي منجر شد.

ميراث گروه سيراكيوز به فيلمسازان وزارت فرهنگ (و بعد از 1343 ش، وزارت فرهنگ و هنر) رسيد كه از نيمةدوم دهه 1330 ش به توليد مرتب فيلم هاي مستند پرداختند‍؛ از جمله محمدقلي سيار(اصفهان، 1336 ش)، هوشنگ شفتي (شقايق سوزان، 1341 ش)، احمد فاروقي قاجار (طلوع فجر يا بامداد جدي، 1343 ش)، داريوش (گود مقدس، 1343 ش)، شيردل (اون شب كه بارون اومد، 1344 ش)، بهرام ري‏پور (پرندگان مهاجر، 1348 ش)، منوچهر طياب (مسجد جامع، 1349 ش)، خسرو سينايي (حاج مصور الملكي، 1350 ش)، حسين ترابي (ايمان،‌1350 ش)، آرتم اوهانجانيان (گريم، 1353 ش) و فيلمساز فرانسوي، آلبرلاموريس (باد صبا، 1350 ش).

از نيمة دهة 1330 ش گلستان نيز تحت پوشش دولتي «شركتهاي عامل نفت ايران» به تهية فيلمهاي مستندٍ تبليغاتي پرداخت؛ از جمله موج و مرجان و خارا (1341 ش). او همچنين امكاني فراهم آورد تا فروغ فرخزاد (1313 - 1345 ش) فيلم خانه سياه است (1341 ش) را كارگرداني كند.

از اواسط دهة 1340 ش رضايي با فيلم گزارشي خانة خدا (1345 ش) و فيلمسازان سازمان راديو تلويزيون ملي، از جمله تقوايي (بادجن، 1348 ش)،‌ حسن مشرف آزاد تهراني (ببرازنامه، 1348 ش)، كيمياوي (يا ضامن آهو، 1349 ش)، نصيبي (حفاريهاي معبد آناهيتا، 1348 ش)، منوچهر عسگري نسب (تخت سليمان، 1348 ش)، غلامحسين طاهري دوست (آزار سرخ، 1351 ش)، منوچهر طبري (لحظاتي چند با دراويش قادريه، 1352 ش) و كيومرث درمبخش (جرس يا ساربانان كوير، 1353 ش) به سينماي مستند ايران رونق بخشيدند. رونقي كه، برحسب نيازهاي زمانه، تا سالهاي پس از انقلاب ادامه يافت.

 SCHOEDSACK 1693-1979
 MERIAN C. COOPER 1893 - 1973
 LEON POIRIER 1884 - 1968
 LA CROISIERE JAUNE
 THEODOR CHRISTENSEN
 STEPHEN NYMAN
 FOX
 DON WILLIAMS
 FILM STRIP

 
قسمت قبل   قسمت بعد
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837