جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  13/12/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > جان كلام

اگر كوسه ها آدم بودند
گروه: جان كلام
نویسنده: برتولد برشت

دختر كوچولوي صاحبخانه از آقاي "كي" پرسيد:
اگر كوسه‌ها آدم بودند با ماهي‌هاي كوچولو مهربانتر مي‌شدند؟

آقاي كي گفت: البته! اگر كوسه‌ها آدم بودند
توي دريا براي ماهي‌ها جعبه هاي محكمي مي‌ساختند
همه جور خوراكي توي آن مي‌گذاشتند
مواظب بودند كه هميشه پر آب باشد
هواي بهداشت ماهي‌هاي كوچولو را هم داشتند
براي آنكه هيچوقت دل ماهي كوچولو نگيرد
گاهگاه مهماني‌هاي بزرگ بر پا مي‌كردند
چون كه گوشت ماهي شاد از ماهي دلگير لذيذتر است !

براي ماهي‌ها مدرسه مي‌ساختند
و به آنها ياد مي‌دادند كه چه جوري به طرف دهان كوسه شنا كنند
درس اصلي ماهي‌ها اخلاق بود
به آنها مي‌قبولاندند كه زيباترين و باشكوه‌ترين كار براي يك ماهي اين است كه خودش را در نهايت خوشوقتي تقديم يك كوسه كند

به ماهي كوچولو ياد مي‌دادند كه چطور به كوسه ها معتقد باشند و چه جوري خود را براي يك آينده زيبا مهيا كنند
آينده‌يي كه فقط از راه اطاعت به دست مي‌آيد

اگر كوسه‌ها آدم بودند در قلمروشان البته هنر هم وجود داشت
از دندان كوسه تصاوير زيبا و رنگارنگي مي‌كشيدند
ته دريا نمايشنامه به روي صحنه مي‌آوردند كه در آن ماهي كوچولوهاي قهرمان شاد و شنگول به دهان كوسه‌ها شيرجه مي‌رفتند
همراه نمايش، آهنگهاي محسور كننده يي هم مي‌نواختند كه بي اختيار ماهي‌هاي كوچولو را به طرف دهان كوسه ها مي‌كشاند

در آنجا بي ترديد ايدئولوژي هم وجود داشت
كه به ماهي‌ها مي‌آموخت
"زندگي واقعي در شكم كوسه ها آغاز ميشود"

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837