جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  01/02/1403
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > جان كلام

« گزيده اي از انديشه ها و احساسات با شكوه » ۶۵
گروه: جان كلام

اوپن هایم :

احمق ها شادی را در دور دست ها می جویند و حکیمان آن را در باغچه خانه هاشان می رویانند

شمس به مولانا :

ماهیان از تلاطم دریا به خدا شکایت بردند و چون دریا آرام شد خود را اسیر صیادان دیدند!

تلاطم زندگی حکمت خداست ٫ از خدا دلی آرام بخواه نه دریای آرام

حسين بهزاد:

قانون طبيعت مبتني بر خوب مطلق است ٫ اين انديشه و خطاهاي ماست كه تخيلي از بدي ها ايجاد مي كند

كارنگي :

تنها راه بدست آوردن خوشبختي اينست كه از كسي توقع حق شناسي نداشته باشي و خوبي را فقط به خاطر لذتي كه دارد انجام دهيد

جيم ران :

اگر از شرايط راضي نيستي آن را تغيير بده ٫ تو درخت نيستي

وندايك :

خوشبختي واقعي دروني است نه بيروني بنابراين به آنچه هستيم بستگي دارد نه آنچه داريم

توربر :

به جاي نگريستن به گذشته با خشم و يا تفكر درباره آينده با ترس٫هم اكنون به اطرافمان با هوشمندي بنگريم

وين داير :

هر تجربه اي كه در جهان با آن روبرو مي شويم پيش نياز دست يافتن به مرحله بعدي است به شرطي كه از آن درس بگيريم

بياد داشته باش:

سه چيز را با احتياط بردار :
قدم ٫ قلم ٫ قسم
سه چيز را پاك نگهدار :
جسم٫لباس٫خيال
سه چيز را آلوده مكن :
قلب٫ زبان٫ چشم
و هرگز فراموش مكن خدا و مرگ را

انيشتين :

روح هاي بزرگ همواره با مخالفت و خشونت مغزهاي ميانه رو و كوچك مواجه مي شوند٫ پس نااميد نشو

كوخ:

موقعيت هاي بزرگ براي كمك به ديگران به ندرت پيش مي آيد ٫ اما موقعيت هاي كوچك هر روز و همه جا يافت مي شود ٫ پس از آن ها استفاده كن

جانسون :

كسي كه آنقدر انسان را نشناسد و بخواهد براي رسيدن به شادي و آرامش همه چيز را تغيير دهد بجز خودش ؛ عمر خود را به هدر داده است

قسمت قبل   قسمت بعد
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837