جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  11/09/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > جان كلام

« گزيده اي از انديشه ها و احساسات با شكوه » ۶
گروه: جان كلام

عطار نيشابوري:

اگر پيش از اجل يكدم بميري

در آن يكدم همه عالم بگيري

تو غافل خفته از هيچ خبر نه

بخواهي مرد اگر خواهي و گرنه

زهر چيزي كه داري كام وناكام

جدامي بايدت گشتن سر انجام

برو تن در غم باران گران نه

بسي جان كن چو جان خواهد، جان ده

تو يك دل داري اي مسكين صد بار

به يك دل چون تواني كرد صد كار

ترا اندوه نان و جامه تا كي

ترا از نام وننگ عامه تا كي . ***

مولانا :

بيرون زتو نيست هر آنچه در عالم هست

از خود بطلب هر آنچه خواهي كه تويي ***

حافظ :

دوش با من گفت پنهان، كاردان تيزهوش

وزشما پنهان نشايد راز پير مي فروش

گفت: «آسان گير بر خود كارها! كز روي طبع

سخت مي گيرد جهان بر مردمان سخت كوش ***

مولوي :

مائيم كه گه نهان و گه پيداييم

گه مؤمن و گه يهود و گه ترسائيم

تا اين دل ما غالب هر دل گردد

هر روز به صورتي برون مي آييم ***

مولوي :

وه چه بي نام و بي نشان كه منم

كي ببيني مرا چنان كه منم

كي شود اين روان من ساكن

اين چنين ساكن و روان كه منم ***

قسمت قبل   قسمت بعد
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837