جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  05/02/1403
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > نقد و ادبيات

اوژن اونگين
گروه: نقد و ادبيات
نویسنده: الكساندر پوشكين
منبع: مهرگان مهرداد

اين كتاب در مدت 8 سال از 1825 تا 1833 توسط الكساندر پوشكين نوشته شد.

اوژن اونگين، شعرهاي دراماتيكي كه چايكوفسكي اپرايي به همين نام بر روي آنها ساخت. به نظر بسياري از منتقدين عظيم ترين كار پوشكين است. اين شاعر كه نيمي روسي و نيمي سياه است، از نظر شهرت به عنوان يك شاعر رمانتيك با بايرون رقابت مي كند. او مدت نه سال بر روي اين اشعار كار كرد. آنچه كه اين مجموعه را از ساير اشعار رمانتيك دراماتيك اروپايي مجزا و مشخص مي سازد، شخصيت هاي ملي روسي آن است. اين به خاطر روح مليت پرستي پوشكين بود، او با درك اين پستي كه روس ها را وامي داشت بنده وار از روي نمونه هاي خارجي اقتباس كنند احساس خشم و شرمندگي مي كرد.

موضوع درحقيقت مختصر و كوتاه است و مشتمل بر هفت هزار خط مي باشد. اونگين به خاطر عزلت و گوشه گيري به دهكده رفته است. در آنجا او دختر ساده دلي به نام تاتيانا را ملاقات مي كند. اين دختر ناشيانه عشق خود را به اونگين ابراز مي دارد، ولي اونگين كه خود را مردي كامل و بي نياز مي بيند عشق او را تحقير مي كند. براي اينكه خود را مردي متشخص و محترم نشان دهد، دختر را ملاقات مي نمايد و به طريقي اندرزآميز به دختر مي گويد كه مرد مناسب او نيست.

آنان از يكديگر جدا مي شوند، تاتيانا غمگين و تحقير شده و اونگين ناراضي از خود و رفتار درخور تقليدش.

چند سال بعد او دوباره تاتيانا را مي بيند، منتهي اين بار در شرايط معكوس اين ملاقات دست مي دهد. تاتيانا اين بار زن مهمي شده است. او يك پرنسس مي باشد! و با پيرمردي شهواني ازدواج كرده و عشاق سينه چاك بسياري دارد.

اين بار اونگين است كه اعتراف به عشق تاتيانا مي كند ولي تاتيانا با سردي پاسخ مي دهد: «نمي توام به عشقت پاسخي دهم، من تو را دوست مي داشتم، حالا هم دوست دارم ولي ازدواج كرده ام و نسبت به شوهرم وفادارم». به طور قطع اوژن اونگين نمي توانسته شخصيتي غير روسي باشد. او مردي عبوس و بوالهوس است و پيوسته در ميان شادي و غم، تكبر و فروتني، بيرحمي و عيني ترين وجدانيات بشري مي باشد. او دليل به خصوصي براي زندگي ندارد و عمر را با ميان بري هاي احمقانه مي گذراند و عموماً خود را به صورت انسان نفرت انگيزي در مي آورد، گواينكه اگر اصولي معنوي براي زيستن داشت ممكن بود به جاي اينكه آدمي زيادي بشود، مرد خوبي از آب درآيد.

يكي از منتقدين مشهور روسي اوژن اونگين را «دايره المعارف زندگي روسي» ناميده است.

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837