جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  11/09/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > نقد و ادبيات

چه كسي دورونتين را باز آورد
گروه: نقد و ادبيات
نویسنده: اسماعيل كاداره
منبع: حسين مقدم

در كشور آلباني كه به صورت اميرنشين اداره مي شود و جنگ مذهبي ميان كليساي كاتوليك روم و كليساي ارتودوكس بيزانس در آن به شدت جريان دارد، دختري به نام دورونتين از خانواده اي اصيل و ملاك و داراي نه برادر، به همسري مردي در مي آيد كه سرزمينش 14 شبانه روز نياز به اسب دواندن دارد تا به آن برسد و اين رسمي است برخلاف سنت خانواده كه ازدواج درون طايفه اي را تشويق مي كند ولي آنچه سبب اين وصلت مي شود، اصرار يكي از برادران دختر جوان، به نام كنستانتين است كه به مادر خود قول مي دهد (به زبان آلباني بسا مي دهد) كه هرگاه مادر براي دختر جوانش دلتنگ شد او را باز بياورد يك هفته پس از ازدواج ارتشي از نورماندي به خاك آلباني هجوم مي آورد و ازآنجا به اين ارتش متجاوز آلوده به طاعون بوده است قربانيان فراواني مي آفريند كه از آن جمله هر نه برادر خانواده عروس جوان مي باشند.

مادر سالخورده سه سال تمام در خانه بزرگ و شوم خود به تنهايي زندگي مي كند چرا كه عروس ها و نوه هايش آنجا را ترك كرده اند و كسي كه قول باز آوردن دورونتين را به او داده بود (كنستانتين) هم كشته شده است. مادر رنجديده بر سر گور فرزندش (كنستانتين) او را لعن و نفرين مي كند و عهد و بساي بسته شده را به ياد او مي آورد و درست يك هفته پس از اين حادثه دورونتين به خانه مراجعت مي كند و مدعي مي شود كه برادرش (كنستانتين) او را به خانه بازگردانده است.

او ادعا مي كند سواري شبانه به خانه او آمده و خود را كنستانتين معرفي كرده و به او اطلاع داده كه براي اداي عهد و بساي خودش بايد او را نزد مادر ببرد. آشكار شدن حقيقت مرگ همه برادران بر دختر جوان و ادعاي دختر جوان مبني بر از گور برخواستن برادر متوفي براي مادر سالخورده، ضربات روحي سنگيني را به هر دو وارد مي كند كه منجر به بستري شدن آنان و پس از چند روز مرگشان را فراهم مي آورد.

فرمانده استرس و معاونش از سوي امير و كليساي ارتدوكس مأمور پيگيري حقيقت اين ماجرا مي شوند. به راستي چه كسي دورونتين را باز آورده است؟ اسماعيل كاداره در لابه لاي ماجراي داستان سعي در تحليل چند مطلب دارد: اول سنت فكري و اجتماعي جامعه آلباني كه آميخته به آداب و رسوم احمقانه و تعصب آميز و ناآگاهي اجتماعي است كه از يك طرف آنها را در جهل و عقب ماندگي نگاه مي دارد و از سمت ديگر امكان فرمانروايي دوك ها و بارون هاي تن پرور و مفسران رسمي مذهب ارتدوكس به عنوان جانشينان خداوند بر روي زمين را فراهم مي آورد. سنتي كه بيش از آنكه نگهبان جامعه و انسان هاي مؤمن و وفادار به آن باشد حامي بارون ها و اسقف هاي اعظم است تا قدرت و ثروت نامشروع خود را پاسداري كنند.

دوم اينكه در نسل جديد از جوانان آلبانيايي، چگونه افكار جديد و تئوري هاي ترقي خواهانه و متجدد شكل مي گيرد و سنت طايفه اي را به چالش مي طلبد و امير يا اسقف اعظم براي حفظ موقعيت و قدرت خود از چه ابزار و راهكارهايي براي مقابله با اين افكار جديد (و البته مخرب و خطرناك براي طبقه قدرتمند) استفاده مي كنند.

سوم پيروزي نهايي تجدد بر سنت است كه علي رغم بحران مطرح شده در داستان (كه حاصل از ازدواج دختري جوان با مردي خارج از طايفه بوده) در پايان كتاب به صورت تمايل دختران جوان با ازدواج خارجي و عدم حواس آنها از شكستن سنت هاي فرهنگي و اجتماعي تبلور مي يابد. كاركرد نهاد دين در جامعه آلباني و در امپراطوري بيزانس (كه جامعه پدر شاهي را پشت سر گذارده و به سرعت درحال فئوداليزه شدن است) و نسبت آن با نهاد قدرت، درهم تنيدگي و آميختگي اين دو نهاد به خوبي به تصوير كشيده شده است، ضمن آنكه از ظرايف علم روانشناسي در قالب تحليل شخصيت و احساس افراد و بيان نكات فلسفي به بهانه بيان افكار شخصيت هاي داستان نيز به زيبايي استفاده شده است و كتابي كامل را به خواننده عرضه كرده است و البته قالب انتخابي نويسنده (داستاني پليسي) براي بيان مطالبي از اين دست (روانشناسي- فلسفه و تاريخ تحليلي) در جاي خود، درخور توجه و الگوبرداري است.

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837