جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  09/03/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > گزارشات

صادق‌ چوبك‌
گروه: گزارشات

به‌ مناسبت‌ هشتمين‌ سالروز درگذشت‌ صادق‌ چوبك‌ ؛ نويسنده‌اي‌ براي‌ سينما و ادبيات‌ ايران‌


صادق‌ چوبك‌، پيشكسوت‌ داستان‌نويسي‌ ايران‌، تيرماه‌ 90 ساله‌ مي‌شود. اين‌ نويسنده‌ كه‌ تاؤيرات‌ بسياري‌ را بر داستان‌نويسي‌، سينما و به‌ طور كلي‌ هنر ايران‌ گذاشته‌ است‌، 13 تيرماه‌ 1377 در بركلي‌ آمريكا درگذشت‌. صادق‌ چوبك‌ را مي‌توان‌ از جمله‌ داستان‌نويساني‌ دانست‌ كه‌ در كنار نويسندگاني‌ چون‌ صادق‌ هدايت‌ و محمدعلي‌ جمالزاده‌، از پيشگامان‌ داستان‌ مدرن‌ فارسي‌ است‌.

گرچه‌ او به‌ لحاظ‌ سن‌ و سال‌ از اين‌ دو نويسنده‌ كوچكتر بود و به‌ لحاظ‌ تعداد، آؤار چنداني‌ را منتشر نكرده‌ بود، اما تاؤير او بي‌گمان‌ كمتر از دو نويسنده‌ يادشده‌ نيست‌. او با انتشار كتاب‌هايي‌ چون‌ »خيمه‌شب‌بازي‌« )1324(، »انتري‌ كه‌ لوطيش‌ مرده‌ بود« )1328(، »تنگسير« )1342(، »روز اول‌ قبر« )1344(، »چراغ‌ آخر« )1344( و »سنگ‌ صبور« )1345(، تاؤير فراواني‌ در ادبيات‌ ايران‌ گذاشته‌ است‌.

صادق‌ چوبك‌ را از جمله‌ نويسندگان‌ نسل‌ اول‌ داستان‌نويسان‌ ايران‌ به‌ حساب‌ مي‌آورند. وي‌ كه‌ در سال‌ 1295 و در بوشهر به‌ دنيا آمده‌ بود، نثري‌ روان‌ و جذاب‌ دارد و گفته‌ مي‌شود كه‌ داستان‌هايش‌ متاؤر از ناتوراليست‌هاي‌ قرن‌ نوزدهمي‌ است‌. با اين‌ همه‌ همان‌ بيان‌ و لحن‌ شخصي‌ اين‌ داستان‌ها، آنها را به‌ آن‌ چيزي‌ بدل‌ مي‌كند كه‌ بعدها با نام‌ صادق‌ چوبك‌ عجين‌ شده‌ است‌. عمر داستان‌نويسي‌ صادق‌ چوبك‌، چندان‌ طولاني‌ نبوده‌ است‌.

اگر شروع‌ داستان‌نويسي‌ او را از سال‌ 1324 كه‌ كتاب‌ »خيمه‌شب‌بازي‌« را منتشر كرد بدانيم‌، تا سال‌ 45 كه‌ كتاب‌ »سنگ‌ صبور« را نوشت‌،تنها 21 سال‌ به‌ فعاليت‌ ادبي‌ اشتغال‌ داشت‌ اما حيات‌ هنري‌ اين‌ نويسنده‌ را نمي‌توان‌ به‌ اين‌ سال‌ها محدود دانست‌. تجديد چاپ‌ آؤار وترجمه‌ها و اقتباس‌هاي‌ سينمايي‌ از آؤارش‌ او را براي‌ هميشه‌ در ذهن‌ مخاطبان‌ فارسي‌زبان‌ حفظ‌ خواهد كرد.

اقتباس‌ سينمايي‌ »تنگسير« به‌ كارگرداني‌ امير نادري‌ و اقتباس‌ سينمايي‌ از داستان‌ »چرا دريا توفاني‌ شد« توسط‌ ابراهيم‌ گلستان‌ ازجمله‌ حضور اين‌ نويسنده‌ در سينماي‌ ايران‌ است‌.

فيلم‌ »چرا دريا توفاني‌ شد« كه‌ قرار بود با بازي‌ فروغ‌ فرخزاد ساخته‌ شود، متاسفانه‌ ناتمام‌ ماند. ابراهيم‌ گلستان‌ در كتاب‌ »نوشتن‌ با دوربين‌« اين‌ موضوع‌ را با جزئيات‌ تشريح‌ كرده‌ است‌. از ديگر فعاليت‌هاي‌ صادق‌ چوبك‌ مي‌توان‌ به‌ تسلط‌ او به‌ زبان‌ انگليسي‌ اشاره‌ كرد. ترجمه‌ شعر »غراب‌« سروده‌ ادگار آلن‌پو و داستان‌ »آدمك‌ چوبي‌« از كارلو كولودي‌، نشان‌دهنده‌ اين‌ تسلط‌ است‌.

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837