جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  03/03/1403
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > ضرب المثل

سوراخ دعا را گم كردي
گروه: ضرب المثل

گاهي اتفاق مي افتد كه شخص كم مايه اي به اتكاي محفوظات و مسموعاتش در غير موقع و مورد معين اظهار فضل مي كند كه كمترين ار تباطي با موضوع مورد بحث ندارد. پاسخ عقلا و ظرفاي مجلس به اين زمره از مردم اين است كه: دعا بلدي ولي ، سوراخ دعا را گم كردي ، يعني چيزكي در چنته داري ولي نمي داني كجا مصرف كني.

عبارت مثلي بالا مربوط به حكايت شيرين و آموزنده ي است كه مولانا مولوي بلخي در جلد چهارم كتاب مثنوي معنوي به نظم آورده و در اين حكايات شخصي به وقت استنجا به جاي آنكه دعاي اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المطهيرين را بخواند اشتباها دعاي الهم ارحني رائحة الجنته را كه مر بوط به سوراخ بيني است و در وقت استنشاق مي خوانند بر زبان جاري كرد . عزيزي گفت:« ورد را خوب بلد هستي ولي سوراخ دعا را گم كرده اي.»

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837