جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  30/06/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > ضرب المثل

بوي حلوايش مي آيد
گروه: ضرب المثل

عبارت مثلي بالا ناظر بر افراد معمر و سالمند و سالخورده است كه آفتاب عمرشان به لب بام رسيده به اصطلاح ديگر بوي الرحمانشان بلند شده است .

يكي از مراسم و تشريفاتي كه هم اكنون پس از تغسيل و تكفين ميت به عمل مي آيد اين است كه به هنگام تشييع جنازه يك يا چند نفر از خدمه بسته به تمكن و شخصيت متوفي مجمعه اي پراز نان و حلوا بر سر مي گيرند و به عنوان پيش جنازه در جلوي تابوت حركت مي كنند . اين نان و حلوا را كه سابقا يك مجمعه گوشت گوسفند هم به آن اضافه مي شد در گورستان و كنار قبر تازه مرده بين افراد فقير و بي بضاعت تقسيم مي كنند تا دعاي خيرشان موجب آرامش روح اين مهمان تازه وارد به درون قبر گردد و در پرسشها و بازجوييهاي اوليه كه بر طبق روايات عديده در درون قبر انجام مي پذيرد دچار وحشت و اضطراب و لغزش زبان نگردد .

پيران و سالمند به علت سبقت و پيشتازي بوي حلوايشان زودتر به مشام مي رسد يا به عبارت ديگر ، نوجوان ، جوان ، و جوان ، پير مي شود و پير در طي زمان و مهاجرت از اين خراب آباد به ديار ناكجاآباد پيشتازي ميكند و به همين مناسبت عبارت بالا در رابطه با سالخوردگان وپيران فرسوده مورد استناد و تمثيل قرار گرفته است .

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837