جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  30/06/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > ضرب المثل

جعفرخان از فرنگ برگشته
گروه: ضرب المثل

عبارت مثلي بالا به افراد كم مايه اي اطلاق مي شود كه گمان مي كنند چيزي مي دانند و در مقام فضل فروشي چند واژه خارجي را چاشني كلام كنند . بعضي از جوانان كم سواد چند صباح كه به خارج از كشور سفر كرده باشند با مغلق گويي و استعمال كلمه بيگانه و تلفيق رطب ويابس هم عرض و آبروي خويش مي برند و هم سامعه شنونده را آزار مي دهند .

به اين دسته افراد از باب طنز وتعريض گفته مي شود : جعفرخان از فرنگ برگشته يا به عبارت ديگر: جعفرخان از فرنگ آمده ، يعني خوستايي مي كند در حاليكه چيزي بارش نيست .

حسن مقدم فرزند محمد تقي احتساب الملك (شمسي1277-1304 ) در نگارش داستانهاي كوتاه و مناظره هاي نمايشي و مزاح و نيشخند در فولكورايران و گردآوري امثال و حكم و افسانه ها زحمت زيادي كشيده و آثار خود را به زبانهاي فارسي و فرانسه مي نوشت .

حسن مقدم نويسنده اي توانا و شيرين قلم بود و با مقالات و نوشته هاي خود به زبان فرانسه در محافل ادبي جهان شهرت و معروفيت پيدا كرده بود و با بزرگان و دانشمنداني چون آندره ژيد و مازاريك سياستمدار و نخستين رييس جمهور چكسلواكي و رومن رولان و هانري ماسه و ماسينيون دوستي و مكاتبه داشت .

حسن مقدم نيز كه تازه از اروپا به ايران بازگشته بود در كنفرانسهايي در باره تئاتر و تاريخ تئاترسخنراني هايي ايراد كرد و پس از چندي نمايشنامه معروف خود به نام جعفرخان از فرنگ آمده را نوشت وخود نيز در نمايش آن كه شب هشتم فروردين 1301 شمسي در سالن گراند هتل تهران داده شده بود بازي كرد .

اين نمايشنامه ي كمدي يك پرده اي است كه در آن از طرز رفتار و گفتار جوانان از فرنگ برگشته و همچنين از خرافات و تعصبات بيجاي ايرانيان محافظه كار انتقاد شده است .

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837