جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  11/09/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > ضرب المثل

ماستمالي كردن
گروه: ضرب المثل

عبارت مثلي بالا به عقيدۀ استاد محمد علي جمال زاده در كتاب فرهنگ لغات عاميانه يعني: امري كه ممكن است موجب مرافعه و نزاع شود لاپوشاني كردن و آنرا مورد توجيه و تأويل قرار دادن، رفع و رجوع كردن، سروته كاري را بهم آوردن و ظاهر قضايا را به نحوي درست كردن است.

به گفتۀ علامه دهخدا، از ماستمالي معاني و مفاهيم مداهنه و اغماض و بالاخره نديده گرفتن مسائلي كه موجب خشم يا اختلاف گردد نيز افاده مي شود. آنچه نگارنده را به تعقيب و تحقيق در پيدا كردن ريشۀ تاريخي اين ضرب المثل واداشت وجود كلمۀ ماست يعني اين ماده خوراكي لبنياتي در آن، و ارتباط آن با مداهنه و اغماض و رفع و رجوع كردن امور مورد اختلاف بوده است كه خوشبختانه پس از سالها پرس و جو و تحقيق و جويندگي و يابندگي رسيد.

اينك شرح قضيه: قضيه ماستمالي كردن از حوادثي است كه درعصر بنيانگذار سلسلۀ پهلوي اتفاق افتاد و شادروان محمد مسعود اين حادثه را در يكي از شماره هاي روزنامۀ مرد امروز به اين صورت نقل كرده است:

«هنگام عروسي محمدرضا پهلوي و فوزيه چون مقرر بود ميهمانان مصري و همراهان عروس به وسيلۀ راه آهن جنوب تهران وارد شوند از طرف دربار و شهرباني دستور اكيد صادر شده بود كه ديوارهاي تمام دهات طول راه و خانه هاي دهقاني مجاور خط آهن را سفيد كنند. در يكي از دهات چون گچ در دسترس نبود بخشدار دستور مي دهد كه با كشك و ماست كه در آن ده فراوان بود ديوارها را موقتاً سفيد نمايند، و به اين منظور متجاوز از يكهزار و دويست ريال از كدخداي ده گرفتند و با خريد مقدار زيادي ماست كليۀ ديوارها را ماستمالي كردند.»

به طوري كه ملاحظه شد قدمت ريشۀ تاريخي اين اصطلاح و مثل سائر از هفتاد سال نمي گذرد، زيرا عروسي مزبور در سال 1317 شمسي برگزار گرديد و مدتها موضوع اصلي شوخيهاي محافل و مجالس بود و در عصر حاضر نيز در موارد لازم و مقتضي بازار رايجي دارد. چنانچه كساني براي اين ضرب المثل زماني دورتر و قديميتر از هفتاد سال سراغ داشته باشند منت پذير خواهيم بود كه دلايل و مستنداتشان را به نام خودشان ثبت و ضبط كند. آري، ماستمالي كردن يعني قضيه را به صورت ظاهر خاتمه دادن، از آن موقع ورد زبان گرديد و در موارد لازم و بالمناسبه مورد استفاده و استناد قرار مي گيرد.

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837