جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  31/01/1403
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > ضرب المثل

نماز جعفر طيار
گروه: ضرب المثل

هر نمازي كه با تجديد و تعصبات طولاني برگزار شود و بيش از مدت معمول و متعارف به طول انجامد آن را به نماز جعفر طيار تشبيه و تمثيل مي كنند.

اين ضرب المثل تنها به نمازهاي طولاني اطلاق نمي شود بلكه عوام الناس در كارهاي مداوم و اموري كه انجامش خارج از حدود مقرر طولاني شود از اين ضرب المثل استفاده و استناد مي كنند و به عامل عمل مي گويند: چرا اين قدر طول مي دهي مگر نماز جعفر طيار است؟

بايد ديد كه جعفر طيار كيست و چگونه نماز به جاي مي آورده كه عمل و عبادتش ورد زبانها شده است.

طيار لقب جعفربن ابي طالب پسر عم پيغمبر اكرم (ص) و برادر ارشد اميرمؤمنان و امام اول شيعيان است كه در سال هشتم هجري در جنگ موته واقع در شام پرچمدار مسلمين بود و آن قدر جنگيد تا هر دو دستش به ضرب شمشير دشمنان از بدن جدا شد ولي جعفر كه مردي شجاع و مؤمن بود با آنكه دو دست در بدن نداشت پرچم اسلام را با دو بازوي بريده خويش بر سينه برافراشته داشت تا مسلمين روحيه خويش را نبازند و وحشت زده نشوند.
در اين حال بود كه از ميان دو نيم شد و به گفته يعقوبي:«پس هر پستي براي رسول خدا (ص) برافراشته شد و هر بلندي براي او پست گرديد تا شهادتگاههاي آنها را ديد و گفت:«يا جبرئيل، اني قدمت زيداً.» يعني: اي جبرئيل، من زيد را پيش داشتم. گفت خدا جعفر را براي خويشي تو پيش داشت. رسول خدا مرگشان را خبر داد و گفت: خدا براي جعفر دو بال زير جد رويانيد كه در بهشت هر جا بخواهد با آن دو پرواز مي كند.»
به اين جهت لقب طيار يا ذوالجناحين براي جعفر باقي ماند:«اتفاقاً همان شب جمعي از صحابه او را در خواب ديدند كه در بهشت با مرغان مي پريد.»

اما معروفيت نماز جعفر طيار از آن لحاظ است كه وي بيشتر اوقات شبانه روز خود را به نماز و دعا در پيشگاه پرودگار مي گذرانيد و نمازهاي طولاني مي خواند به طوري كه كمتر كسي از اين بابت به پاي او مي رسيده است.

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837