جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  11/09/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > جان كلام

« گزيده اي از انديشه ها و احساسات با شكوه » ۶۰
گروه: جان كلام

جان ديويي :
كليد خوشبختي در اين است كه انسان ببيند براي چه كاري مناسب است و فرصتي را براي انجام آن بدست آورد.

جاي بنچ :
وا دادن مانند يك بستر راحت است ؛ رفتن به آن آسان و درآمدن مشكل.

ويليام شكسپير :
نگران بزرگي نباش . بعضي بزرگ زاده مي شوند ؛ بعضي بزرگي را بدست مي آورند و برخي بزرگي را به خود مي بندند.

آبراهام مازلو :
وقتي تنها ابزار تو چكش باشد ؛ تمام مشكلات را مانند ميخ مي بيني .

اديسون :
خيلي از شكست هاي زندگي مربوط به آدم هايي است كه نفهميدند وقتي تسليم شدند ؛ چقدر به موفقيت نزديك بوده اند .

پاول سوئيني :
چگونه مي توان به جوانان جامعه اي كه با غذاي آماده ؛ مواد آماده كيك ؛ غذاي منجمد و دوربين هاي فوري بار آمده اند ؛ صبوري را آموخت ؟

آدام پاول :
ما جهاني از شكم هاي سير و ذهن هاي گرسنه ايجاد كرده ايم.

لارنس جي پيتر :
خودخواهان دودسته اند : اول آنها كه خود خواهي شان را قبول دارند ، دوم بقيه ما .

ادوين تيل :
پيچيدگي زندگي را با حذف خواسته هاي غير ضروري كم كن ؛ بارهاي زندگي خود به خود كم مي شود.

بودا :
عصباني شدن يعني گرفتن يك زغال داغ به قصد پرتاب كردن آن به فرد مقابل . كسي كه مي سوزد خودت هستي.

جورج ناتان :
هيچ فردي وقتي مشتهايش را گره كرده نمي تواند درست فكر كند .

لس براون :
ماه را نشانه بگير چون حتي اگر به هدف نرسي ميان ستاره ها پايين مي آيي.

آلبر كامو :
انسان تنها موجودي است كه از پذيرفتن آن چيزي كه هست امتناع مي كند .

ارنست همينگوي:
انسان ممكن است نابود شود ؛ اما مغلوب نمي شود .

ناشناس :
بهترين راه انجام يك كار ، شروع كردن است .

برتراند راسل :
بزرگترين مشكلات امروز جهان اين است كه ابلهان در مورد تصميم هايشان كاملا مطمئن اند و هوشمندان غرق در ترديد .

چارلز باكستون :
هيچوقت براي انجام كاري فرصت بدست نمي آوري ؛ اگر فرصت مي خواهي ؛ بايد آن را بسازي.

قسمت قبل   قسمت بعد
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837