جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  24/01/1403
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > مقالات عمومي

كودتا در آمريكا
گروه: مقالات عمومي
نویسنده: عليرضا حنيفي مقدم

عمليات ساكسس يكي از اولين عملياتي بود كه سازمان سيا براي سرنگوني دولتهاي خارجي طراحي كرد.
در اوايل سال 1954 هنگامي كه تريسي بارمنز هدايت عمليات ساكسس را برعليه دولت خاكوبوآربتر درگوآتمالا بر عهده گرفت. ديويد اتلي فيليپس را براي اجراي عمليات جنگ رواني بر عليه آربتر انتخاب كرد.

عمليات جنگ رواني سيا برعليه دولت گوآتمالا شامل پخش صد هزار اعلاميه تبليغاتي مي شد كه مي بايستي به وسيله هواپيما بر روي شهرهاي مهم اين كشور رها مي شدند.

فيليپس به همراه هوارد هانت كار اداره ايستگاه راديويي صداي آزادي را برعهده داشتند.
با كمك سيا و آناستاسيو سوموزا - ديكتاتوري نيكاراگوآ - يك ارتش از شورشيان ضد دولت آربتر تشكيل شد و رهبري آن را سرهنگ كارلوس كاستييو بر عهده گرفت.

در ژوئن سال 1954، در حاليكه هواپيماهاي سازمان سيا بنادر و شهرهاي گوآتمالا را مورد حمله قرار مي دادند اين ارتش شورشي از مرز هندوراس وارد گواتمالا شد. نيروهاي كاستييو با پيشروي سريع به سمت پايتخت موفق شدند دولت آربتر را سرنگون كنند.
موفقيت عمليات گوآتمالا الگويي شد براي عمليات سازمان سيا.
طرح عملياتي خليج خوكها - براي تهاجم به خاك كوبا - براساس طرح موفقيت آميز گوآتمالا آماده شد.

براساس اين طرح مي بايستي يك تيپ از نيروهاي تبعيدي كوبايي كه به وسيله سازمان سيا تعليم ديده بودند در خليج خوكها پياده مي شدند و بعد به سوي هاوانا پيشروي مي كردند.
نيروهاي شركت كننده در اين طرح بسيار ضعيف بودند و شكست اين عمليات در آوريل سال 1961 ضربه سختي رابه اعتبار سازمان سيا وارد كرد.
كندي آلن دالس (رئيس سيا) را اخراج كرد و در مقابل مقامات بلند پايه وزارت خارجه و سازمان سيا نيز كندي را به عنوان مسئول اصلي شكست در كوبا معرفي كردند.

بعد از شكست عمليات خليج خوكها در كوبا، ژنرال ادوارد لنس ديل مامور شد عمليات خرابكاري بر عليه كوبا ادامه بدهد. ايستگاه سيا در ميامي به عنوان ستاد عملياتي اين عمليات خرابكاري مورد استفاده قرار مي گرفت. رياست اين ايستگاه در آن زمان با تئودور شكللي بود كه قبلاً در ايستگاه برلين غربي خدمت كرده بود.

يكي از اولين اقدامات لنس ديل انتخاب ويليام هاروي بعنوان فرمانده نيروي عملياتي-w بود. هاروي نيز قبلاً در ايستگاه سازمان سيا در برلين غربي خدمت كرده بود و از سال 1962 مسئول واحد ZR/RIFLE شده بود. اين واحد در ابتدا بعنوان بخش دي(D) ويژه عمليات استراق سمع مخابرات خارجي بود ولي بعد از مدتي ماموريت ترور رهبران خارجي را نيز به اين واحد محول كردند.

به عنوان مدير واحدعملياتي-w، ويليام هاروي از سانتوس ترا فيكانته (رئيس مافياي فلوريدا و كوبا) و جان روسلي (رئيس مافياي لاس وگاس) درخواست كرد كه از افراد خودشان در كوبا براي ترور فيدل كاسترو استفاده كنند.

هاروي چند توطئه را بر عليه جان كاسترو سازماندهي كرد ولي همه كوشش وي با ناكامي مواجه شد.
اين اقدامات برخلاف سياست جديد كندي بود كه قصد داشت از اقدامات نظامي جديد بر عليه كوبا خودداري بكند. در بهار سال 1963 هاروي به ايتاليا منتقل شد و فيليپس رياست عمليات كوبا را بر عهده گرفت. عليرغم سياست جديد دولت كندي مقامات بلند پايه وزارت خارجه از سازمان سيا درخواست مي كردند كه به عمليات خرابكاري بر عليه كوبا را ادامه بدهد.

در آن موقع ديويد مورالس افسر عمليات شبه نظامي در ايستگاه سازمان سيا در ميامي بود. با كمك وي، فيليپس در تشكيل و هدايت واحد سري آلفا-66 نقش مهمي ايفا كرد. وظيفه اصلي اين واحد ايجاد درگيري بين كوبا و آمريكا بود تا دولت كندي را وادار به اقدامات شديدتر بر عليه دولت كاسترو بكند.

قايق هاي تندرو آلفا-66 كشتي هاي باري و تاسيسات بندري را در نوار ساحلي كوبا مورد حمله قرار مي دادند و همزمان با آن عمليات جنگ رواني بر عليه كاستروينز توسط فرانك استار جيس اجرا مي شد. استار جيس از افسران سابق نيروي هوايي كوبا بود كه در زمان جنگ داخلي بعنوان مامور دوجانبه براي نيروهاي كاسترو اسلحه قاچاق حمل مي كرد.
استار جيس خلباني هواپيماهاي كوچكي را كه اسلحه را حمل مي كردند بر عهده داشت.

عمليات قاچاق اسلحه براي نيروهاي كاسترو بوسيله افراد مافيايي سانتوس ترافيكانته وبا نظارت سازمان سيا انجام مي شد. سازمان سيا و مافيا با اجراي اين عمليات اميدوار بودند كه اعتماد دولت انقلابي كاسترو را جلب كنند و از طرف ديگر در داخل نيروهاي وي نفوذ كنند.

وقتي دولت جديد انقلابي به قدرت رسيد براي مدتي استار جيس مامور رابط بين ارتش انقلابي و كازينوهاي سانتوس ترافيكانته بود. ولي وقتي سانتوس ترافيكانته بازداشت و زنداني شد استار جيس مجبور شد به آمريكا پناهنده بشود.

يك خلبان ديگر سازمان سيا كه در عمليات قاچاق اسلحه به كوبا دست داشت ديويد فري بود. فري از مربيان قديمي سيويل پاترول (دسته پردازي غيرنظامي) بود كه بعدها به سازمان سيا ملحق شده بود. در دوران خدمت در سيويل پاترول بود كه فري با لي هاروي اوسوالد آشنا شده بود.

فري همچنين با كارلوس مارسلو همكاري مي كرد:
مارسلو رئيس مافياي نيواورلئان بود. برادر كندي وزارت دادگستري آمريكا را وادار كرد كه مارسلو را به آمريكاي جنوبي تبعيد كند ولي بعد از مدتي مارسلو با يك هواپيما كه خلباني آن را ديويد فري برعهده داشت به آمريكا بازگشت. مارسلو از همكاران نزديك كارلوس ترافيكانته بود.

ديويد فري با گاي بنيستر نيز همكاري داشت. وي يك مامور سابق اف. بي. آي بود كه تحت پوشش كارآگاه خصوصي براي سازان سيا خدمات ضد اطلاعاتي انجام مي داد.

وظيفه اصلي بنيستر جمع آوري اطلاعات درباره گروههاي چپي در نيواورلئان بود. براي نفوذ در داخل گروههاي چپي وي از ماموران سري كه خودشان را چپگرا معرفي مي كردند استفاده مي كرد. اين ماموران با پخش اعلاميه هاي چپي افراد چپگرا را به سمت خودشان جلب مي كردند.

يكي از فرادي كه در اين ماموريت ها شركت داشت لي هاروي اوسوالد بود. اوسوالد يك تفنگدار سابق آمريكايي بود كه در سال 1959 در مدرسه ارتش در مونته ري كاليفرنيا زبان روسي را آموخته بود، سازمان سيا معمولاً از اين مدرسه براي تعليم جاسوسان خودش كه قرار بود به روسيه بروند استفاده مي كرد.

هنگامي كه طرح ترور كاسترو با شكست مواجه شد گروههاي مخالف كندي در زوارت خارجه طرح ترور خود وي را مطرح كردند. ديپلمات هاي قديمي مانند ويليام پاولي كه او هم با سيا و هم با مافيا رابطه داشتند از اين ايده حمايت مي كردند.
طرح ترور كندي شامل دو عمليات جداگانه موازي همزمان مي شد: عمليات اول توسط گروه تك تيرانداز مافيا انجام مي شد.

يك روزنامه نگار به نام استيفن ريول موفق شد با يكي از اعضاء مافياي مارسي (درجنوب فرانسه) تماس بگيرد. وي به ريول گفت كه آنتوان گريين (رئيس مافياي جزيره كرس و جنوب فرانسه) كار استخدام تيم تيرانداز كندي را بر عهده گرفته بود.

كريستين داويد براي ريول شرح داد كه يك تيرانداز حرفه اي به نام لوسين سارتي و 2 نفر از اعضاء مافياي مارسي كار ترور كندي را در 22 نوامبر 1963 در دالاس اجرا كردند و در واقع اوسوالد در اين كار نقشي نداشته است.
نوع رابطه مافياي مارسي با مافياي آمريكايي كاملاً روشن است. مافياي كرس كه در جنوب فرانسه فعاليت مي كرد مواد مخدر را از لائوس و ويتنام به كوبا و نيواورلئان انتقال مي داد. به اين دليل روابط خيلي نزديكي بين سانتوس ترافيكانته و كارلوس مارسلو از يك طرف و رهبران مافياي كرس از طرف ديگر بوجود آمده بود.

عمليات دوم طرح جنگ رواني بود: اين عمليات به شكلي طراحي شده بود كه اوسوالد رابه عنوان يك كمونيست عامل اصلي ترور معرفي بكند. در حاليكه مداركي وجود دارند كه ثابت مي كنند اوسوالد براي گاي بنيستر كار مي كرده و در واقع فعاليت سياسي وي فقط پوششي براي عمليات نفوذي ضد اطلاعاتي وي در داخل گروههاي چپي بوده است.

درست از روز بعد از ترور كندي اين فيليپس و استارجيس بودند كه كار پخش اطلاعات درباره كمونيست بودن اوسوالد را بر عهده گرفتند.
براساس سناريو از پيش آماده شده آنها چون اسوالد كمونيست بوده كندي را ترور كرده. به اين دليل موضوع كاملاً روشن است و ديگر نيازي به تحقيقات بيشتر وجود ندارد.

در واقع اين نوع استدلال و آن هم قبل از محاكمه اسوالد كاملاً منحصر بفرد و جالب بود. چون رسانه هاي جمعي آمريكا نيز اين دليل را قبول كردند و از آن موقع به بعد اوسوالد را به عنوان تنها عامل ترور معرفي كردند.
افكار عمومي معمولاً عادت دارد پليس و سازمان هاي اطلاعاتي را در مقابل مافيا ببيند و حتي مواقعي وجود دارد كه ماموران سازمان هاي اطلاعاتي در داخل مافيا رخنه مي كنند تا بتوانند رهبران مافيا را دستگير كنند. ولي در جامعه آمريكا پديده ديگري نيز وجود دارد و آن رخنه جوانان مافيا در داخل سازمان هاي اطلاعاتي آمريكا است.

اين افراد از جواني وارد پست هاي دولتي مي شوند و در طي سال هاي بعد در واقع قسمتي از حكومت مي شوند.
به اين دليل است كه حكومت آمريكا تفكيك پليس از مافيا و يا سازمان مافيا از سازمان هاي اطلاعاتي مانند سازمان سيا بسيار مشكل است.
در واقع حكومت آمريكا داراي دو بخش است: بخش آشكار و بخش پنهاني.
چرا سازمان سيا در لائوس و ويتنام در كار قاچاق مواد مخدر شركت مي كرد؟
چرا سازمان سيا براي تهيه مخارج جنگ افغانستان بر عليه قواي شوروي از قاچاق مواد مخدر استفاده مي كرد؟

به نظر مي آيد كه حكومت آمريكا و به ويژه سازمان سيا يك كوه يخي بزرگ شناور در اقيانوس است كه بخش پنهان آن در زير آب چندين برابر بخش آشكار آن است.

   قسمت بعد
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837