جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  02/02/1403
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > سينما

موسيقي فيلم ۱
گروه: سينما

موسيقي فيلم، با آن تعريفي كه در همه جاي دنيا مرسوم است، از قدمت چنداني در سينماي ايران برخوردار نيست. در حاليكه نخستين فيلم ايراني آبي و رابي در سال (1309)ساخته شده است. نخستين موسيقي فيلم ايراني به معناي خاصش در سال (1333)و توسط مرتضي حنانه براي فيلم عروس دجله ساخته شده است و اين دقيقاً زماني است كه 20 سال از زمان ورود صدا به صنعت سينما گذشته است.

با اين ...

شهرك سينمايي دفاع مقدس
شهرك سينمايي غزالي
موسيقي فيلم ۲
موسيقي فيلم ۱
سينماي ايران و جشنواره‏هاي جهاني ۲
سينماي ايران و جشنواره‏هاي جهاني ۱

  [1]                 
فهرست از 1 تا 6 از مجموع 6 مورد

راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837